Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bedrag dat de school jaarlijks aan ouders vraagt om extra activiteiten buiten de lessen te bekostigen waarvoor de school geen bijdrageLees meer


Ouderportaal leerlingenvolgsysteem ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys. Hierin registreren wij alle relevante gegevens van uw kind gedurende de gehele schoolperiode. V Via hetLees meer


Ouders mee naar de klas in de ochtend

Ouders en verzorgers zijn vrij om hun kind in de ochtend naar de klas te begeleiden. We stellen hierbij geen beperking. Wel gelden hierbij deLees meer


Oudervereniging (OV)

Het bestuur van de Oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school. Het bestuur van de Oudervereniging heeft als belangrijkste taken: ♦ Beheer enLees meer


Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8)  zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd opLees meer


Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen kunnen gebruik maken van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in eenLees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn

Jean Monnetpark 15 7336 BA  Apeldoorn 055-7600300 (maandag t/m donderdag van 09.00-16.30 uur m.u.v. de schoolvakanties). Vragen bij voorkeur per mail naar info@swvapeldoornpo.nl www.swvapeldoornpo.nl


Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere schoolLees meer


Personeel in de school

Het Schoolteam In het schooljaar 2023-24 starten wij met 14 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in 10 groepen. Verschillende leerkrachten zijn naastLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer