Ouders als onderdeel van de school

De ouders van de leerlingen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Een goed contact tussen school en ouders is een essentieel voor een goede ontwikkelingLees meer


Oudervereniging (OV) en Evenementencommisssie (EC)

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur vanLees meer


Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8)  zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd opLees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn

Jean Monnetpark 15 7336 BA  Apeldoorn. Vragen kunt u bij voorkeur per mail sturen naar info@swvapeldoornpo.nl Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn telefonisch bereikbaar op 055-7600300Lees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere schoolLees meer


Pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn gesplitst: Pauzetijden groep 3 en 4: van 10.00 tot 10.15 uur. Pauzetijden groep 5 en 6: vanLees meer


Personeel in de school

Het vaste team op De Eendracht bestaat naast de leerkrachten uit een tweetal onderwijsassistentes ter ondersteuning van de leerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, een intern begeleiderLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Rapportgesprekken

We hebben per jaar drie vaste gespreksmomenten met ouders. Het eerste  gesprek in oktober gaat vooral om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In het tweede gesprek inLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer