Onze school

Openbaar onderwijs OBS De Eendracht is een openbare school en behoort tot Leerplein055 waar 26 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werkenLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij willen u vragen u kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dit om meerdere redenen: te voet ofLees meer


Openbaar onderwijs bij Leerplein055

Onze school behoort tot Leerplein055 waar 26 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. DeLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7Lees meer


Ouderbijdrage

De activiteiten die op school door de Oudervereniging/Evenementencommissie en de leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk geld. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, kerstviering,Lees meer


Ouderportaal ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys.  Hierin komen alle relevante gegevens van uw kind te staan. Ouders kunnen via het OuderportaalLees meer


Ouders en school

Inleiding De ouders van de leerlingen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Een goed contact tussen school en ouders is essentieel voor een goede ontwikkelingLees meer


Oudervereniging (OV) De Eendracht

Oudervereniging 2018-2019 Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.  HetLees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn

Jean Monnetpark 15 7336 BA  Apeldoorn. Vragen kunt u bij voorkeur per mail sturen naar info@swvapeldoornpo.nl Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn telefonisch bereikbaar op 055-7600300Lees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere schoolLees meer