Ouderportaal leerlingenvolgsysteem ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys en Parro voor communicatie tussen school en ouders. Via het Ouderportaal van ParnasSys kunnen oudersLees meer


Ouderraad en evenementencommissie

Het bestuur van de Ouderraad wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school. Het bestuur heeft als belangrijkste taken: ♦ Beheer en innen vanLees meer


Ouders mee naar de klas in de ochtend

Ouders en verzorgers zijn vrij om hun kind in de ochtend naar de klas te begeleiden. We stellen hierbij geen beperking. Wel gelden hierbij deLees meer


Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8) zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd opLees meer


Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen maken gebruik van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in een beveiligdeLees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn

Jean Monnetpark 15 7336 BA  Apeldoorn 055-7600300 (maandag t/m donderdag van 09.00-16.30 uur m.u.v. de schoolvakanties). Vragen bij voorkeur per mail naar info@swvapeldoornpo.nl www.swvapeldoornpo.nl


Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere schoolLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 eenLees meer


Schooldoelen

Ieder jaar stellen we ons concrete doelen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te ontwikkelen. De geactualiseerde schooldoelen worden vastgelegd in een Schooljaarplan. DeLees meer