Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


de medezeggenschapsraad (MR)

De MR vervult een belangrijke rol in het krachtenveld tussen bestuur en school. De raad heeft tot taak mee te denken of mee te beslissenLees meer


evenementencommissie (EC)

De EC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging. De leden van de evenementencommissie (EC) zijn zeer enthousiaste ouders die zich samenLees meer


extra activiteiten in de school

Dierendag Op donderdag 4 oktober wordt Werelddierendag gevierd. Alle kinderen, die dit willen, mogen dan hun lievelingsknuffel meenemen. In verband met hygiëne en eventuele allergieënLees meer


Opvang nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


ouderbijdrage

De activiteiten die op school door de Oudervereniging/Evenementencommissie en de leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk geld. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, kerstviering,Lees meer


Ouderportaal

Binnen Leerplein055 maken we gebruik van Parnassys. Dat is ons administratiesysteem. Binnen dit systeem is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ouderportaal.Lees meer


ouders en school

Inleiding Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken ook deel uit van onze schoolgemeenschap. DeLees meer


oudervereniging (OV) De Eendracht

Oudervereniging 2017-2018 Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. DeLees meer


schooltijden

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd door hun ouder(s) naar binnen gebracht worden. De lessen beginnen omLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. De kinderen nemen zelf brood, drinken en eventueel een stuk fruit mee.Lees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


waarom kiezen voor De Eendracht?

In tien punten geven we u kort aan wat wij uw kind te bieden hebben en waar we trots op zijn! We zijn een goede,Lees meer