Directie

Maurits Peverelli is de directeur van obs De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans vierLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Bij Leerplein055 -en dus op alle Leerplein055-basisscholen- is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleideLees meer


Ouderportaal ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys.  Hierin registreren wij alle relevante gegevens van uw kind. Ouders kunnen via het Ouderportaal deLees meer


Ouders als onderdeel van de school

Goed contact tussen school en ouders is essentieel voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zijn wij ook voor veel activiteiten afhankelijk van deLees meer


Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8)  zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd opLees meer


Pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn gesplitst: Pauzetijden groep 3 en 4                       Lees meer


Personeel in de school

Het vaste team op De Eendracht bestaat naast de leerkrachten uit een onderwijsassistente ter ondersteuning van de leerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, een intern begeleider (IB),Lees meer


Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school. Wij laten hiermee zien te voldoen aan alle wettelijke eisen. In de wet staatLees meer


Schooltijden

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen, al dan niet begeleid door hun ouder(s) ofLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Sport na schooltijd

Sporttoernooien De Eendracht is een actieve deelnemer aan de verschillende jeugdsporttoernooien op de woensdagmiddag, georganiseerd door afdeling sportstimulering van Accres in samenwerking met de jeugdafdelingenLees meer


Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school hebben we de volgende functies: directie, interne begeleiding van de zorg, onderwijs assistent,  groepsleerkrachten, vakdocent gymnastiek en conciërge. Er zijn verschillende leerkrachtenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

  School vakanties  schooljaar 2020-21  1e schooldag maandag 31 augustus 2020 Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 Kerstvakantie maandag 21 december 2020Lees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. We streven er naar dat alle leerlingen dagelijks met plezier naar school gaan. Vanaf hetLees meer