de directie

Maurits Peverelli is de directeur van OBS De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans deLees meer


extra activiteiten na schooltijd

Sporttoernooien De school doet mee met verschillende sporttoernooien, die worden georganiseerd door Accres, de afdeling sportstimulering van de gemeente Apeldoorn. Meestal richten deze toernooien zichLees meer


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


mensen in de school

Personeel Onze school heeft leerkrachten, een intern begeleider (IB), een conciërge en een directeur. Vervanging Bijna iedere groep heeft 2 vaste leerkrachten, omdat veel leerkrachten in deeltijd werken. Zij zorgenLees meer


Ouderportaal

Binnen Leerplein055 maken we gebruik van Parnassys. Dat is ons administratiesysteem. Binnen dit systeem is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ouderportaal.Lees meer


ouders en school

Inleiding Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken ook deel uit van onze schoolgemeenschap. DeLees meer


pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn gesplitst. Pauzetijden groep 3 en 4: van 10.00 tot 10.15 uur. Pauzetijden groep 5 en 6: vanLees meer


pestprotocol

De school dient een veilige plek te zijn voor de kinderen. Gedrag zoals pesten, proberen we ook zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar pesten komtLees meer


protocol verlengde kleuterperiode

De overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Het valt onder het beleid van de school te bepalenLees meer


Schoolplan 2015-2019

Elke 4 jaar wordt er een nieuw schoolplan opgesteld. Bij het maken hiervan kijken we terug naar wat in de voorgaande jaren bereikt is enLees meer


schooltijden

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd door hun ouder(s) naar binnen gebracht worden. De lessen beginnen omLees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


taken en functies team

Taken en functies team Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, een intern begeleider, groepsleerkrachten (in LA- en LB-schaal) en een conciërge.Lees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2017-2018 zijn als volgt:   Vakantie Periode Zomervakantie 10-07 t/m 18-08-2017 Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018Lees meer