Directie

Mw. Iris Hollander en mw. Nanda Bolt zijn met ingang van 1 augustus 2024 directeuren van obs De Eendracht. Zij hebben de dagelijkse leiding overLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteitLees meer


Ondersteuning van ouders in de school

Bij de organisatie van veel activiteiten op school is de hulp van ouders onmisbaar. Voorbeelden van zaken waarbij ouders een  belangrijke bijdrage leveren: • lidLees meer


Ouderportaal leerlingenvolgsysteem ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys en Parro voor communicatie tussen school en ouders. Via het Ouderportaal van ParnasSys kunnen oudersLees meer


Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8) zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd opLees meer


Schoolplan 2024-2027

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een Schoolplan.  Het Schoolplan heeft een looptijd van vier jaar en bevat in ieder geval hetLees meer


Schoolteam

Het Schoolteam In het schooljaar 2024-25 starten wij met 14 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in 10 groepen. Enkele leerkrachten zijn naastLees meer


Schorsing/verwijdering van leerlingen

Regels omtrent schorsing of verwijdering Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. ScholenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Sport na schooltijd

Sporttoernooien De Eendracht is een actief deelnemer aan de verschillende jeugdsporttoernooien, georganiseerd door de afdeling ‘Sportservice’ van Accres. De sporttoernooien worden in samenwerking met deLees meer


Vakanties en studiedagen – schooljaar 2024 -2025

1e schooldag  ma. 26 augustus 2024 Herfstvakantie ma. 28 oktober t/m vrij.1 november 2024 Kerstvakantie ma. 23 dec 2024 t/m vrij. 3 jan. 2025 VoorjaarsvakantieLees meer


Voorkomen van pesten op school

De school moet een veilige plek zijn, waar alle leerlingen dagelijks met plezier naar toe gaan. In alle groepen werken wij elke week met ‘Leefstijl’,Lees meer