Directie

De heer Maurits Peverelli is sinds 2018 de directeur van obs De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken.Lees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


Ouderportaal leerlingenvolgsysteem ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys. Hierin registreren wij alle relevante gegevens van uw kind gedurende de gehele schoolperiode. Via hetLees meer


Ouders als onderdeel van de school

Goed contact tussen school en ouders is essentieel voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zijn wij voor de organisatie van veel activiteiten afhankelijk vanLees meer


Overgang van groep 2 naar groep 3 en kleuterverlenging

De wet op primair onderwijs (artikel 8)  zegt: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een onderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd opLees meer


Pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn gesplitst: Pauzetijden groep 3 en 4                       Lees meer


Personeel in de school

Het Schoolteam In het schooljaar 2021-22 starten wij met 18 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in 11 groepen. Groepen hebben soms eenLees meer


Schoolplan 2019-2023

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een schoolplan. Het schoolplan heeft een looptijd van 4 jaar en bevat in ieder geval hetLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Sport na schooltijd

Sporttoernooien De Eendracht is een actief deelnemer aan de verschillende jeugdsporttoernooien op de woensdagmiddag, georganiseerd door de afdeling sportstimulering van Accres in samenwerking met deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleidLees meer


Vakanties en vrije dagen

  School vakanties  schooljaar 2021-22  1e schooldag dinsdag 31 augustus 2021  (maandag 30/8 studiedag) Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 Kerstvakantie maandagLees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn, waar alle leerlingen dagelijks met plezier naar toe gaan. In alle groepen werken wij elke week met ‘Leefstijl’,Lees meer