Beleid fatbikes

Wij stimuleren onze leerlingen tot alle vormen van lichaamsbeweging. Sport en spel vormen daarom een belangrijk onderdeel van ons aanbod gedurende het schooljaar. Ook hetLees meer


Groepsindeling en leerkrachtenbezetting schooljaar 2023-24

Het schooljaar 2023-24 hebben wij onze leerlingen verdeeld over 10 groepen volgens onderstaande tabel. Het in de tabel genoemde aantal leerlingen per groep, geldt voorLees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Nieuwe klassen volgend schooljaar 2024-25

We starten het nieuwe schooljaar met 9 klassen. Uiterlijk na de kerstvakantie zal hier een 10e klas bijkomen. Dit zal een 2e kleuter(instroom)groep zijn. BijLees meer


Ouders mee naar de klas in de ochtend

Ouders en verzorgers zijn vrij om hun kind in de ochtend naar de klas te begeleiden. We stellen hierbij geen beperking. Wel gelden hierbij deLees meer


Schooldoelen

Ieder jaar stellen we ons concrete doelen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te ontwikkelen. De geactualiseerde schooldoelen worden vastgelegd in een Schooljaarplan. DeLees meer


Smartphonebeleid (mobiele telefoons, tablets en smartwatches)

Op de Eendracht zijn persoonlijke devices van kinderen zoals smartphones, tablets en smartwatches niet toegestaan tijdens de lessen, lesovergangen of pauzes. Wij adviseren de kinderenLees meer