Groepsindeling en leerkrachtenbezetting schooljaar 2019-20

Wij zullen het schooljaar 2019-20 starten met ongeveer 225 leerlingen verdeeld over 9 groepen.  Gedurende het gehele schooljaar zullen er nieuwe 4 jarige leerlingen instromen.Lees meer


Jaarlijkse schooldoelen

Elk jaar stellen we ons concrete doelen die wij vastleggen in de ‘Ontwikkelagenda’.  De schooldoelen zijn vaak een afgeleide van het vierjarig, strategisch Schoolplan ofLees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar worden zaken die in en rondom De Eendracht plaatsvinden vastgelegd in een jaarverslag. Hierbij kunt u denken aan onderwijs inhoudelijke zaken, maar ookLees meer