Groepsindeling en leerkrachtenbezetting schooljaar 2021-22

Wij starten het schooljaar 2021-22 met 240 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Gedurende het schooljaar zullen er nieuwe 4 jarige leerlingen instromen waardoor het leerlingenaantalLees meer


Jaarverslag

Aan het einde van elk schooljaar leggen wij verantwoording af over de realisatie van de schooldoelen, die in bij aanvang van het schooljaar zijn vastgelegdLees meer


Schooldoelen

Ieder schooljaar stellen we ons concrete doelen om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te ontwikkelen. De schooldoelen van het lopende schooljaar worden vastgelegdLees meer