Groepsindeling en leerkrachtenbezetting schooljaar 2020-21

Wij zullen het schooljaar 2020-21 starten met ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 10 groepen.  Gedurende het gehele schooljaar zullen er nieuwe 4 jarige leerlingen instromen.Lees meer


Jaarverslag

Elk schooljaar leggen wij verantwoording af in een jaarverslag over de in de Ontwikkelagenda voorgenomen doelen. Jaarverslag 2018-2019


Schooldoelen

Elk jaar stellen we ons concrete doelen die wij vastleggen in de het Schooljaarplan.  De schooldoelen zijn meestal een afgeleide van het vierjarig, strategisch schoolplanLees meer