Beleid fatbikes

Wij stimuleren onze leerlingen tot alle vormen van lichaamsbeweging. Sport en spel vormen daarom een belangrijk onderdeel van ons aanbod gedurende het schooljaar. Ook het dagelijks fietsen van- en naar school is een fijne vorm van lichaamsbeweging voor kinderen. Mede daarom zien wij onze leerlingen liever niet op een fatbike naar school komen.

Bij activiteiten waarbij de groep gezamenlijk fietst naar bijvoorbeeld de gymles, rijden fatbikes achteraan in de rij, zonder of minimale elektrische ondersteuning. Dit ter voorkoming van ongelukken.

Onze groepen 8 gaan traditioneel op de fiets naar schoolkamp. Het gezamenlijk fietsen vormt een belangrijk onderdeel van de saamhorigheid. Het zou daarom niet passend zijn als een deel van de groep van een ander transportmiddel gebruik zou maken. Fatbikes zijn daarom niet toegestaan op schoolkamp.

De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadigingen aan fatbikes op school of tijdens activiteiten buiten de school, zoals bijvoorbeeld voor de gymzaal.