Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we met de methode “Schatkist”. Deze methode biedt, op thematische basis, gericht aandacht aan taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkelingLees meer


De naam “De Eendracht”

De naam “De Eendracht” is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraatschool. Onze school, die in 1904 werd gesticht door de gemeente Apeldoorn, stond toen halverwege deLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Onze school

Openbaar onderwijs OBS De Eendracht is een openbare school en behoort tot Leerplein055 waar 26 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werkenLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Schooltijden

De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd door hun ouder(s) naar binnen gebracht worden. De lessen beginnen omLees meer


Waarom kiezen voor De Eendracht?

Uit de twee jaarlijkse enquête die wij onder alle ouders van onze leerlingen afnemen blijkt een zeer hoge oudertevredenheid. Het pedagogisch klimaat op de EendrachtLees meer