openbare basisschool De Eendracht

Openbare basisschool De Eendracht is een fijne en moderne school aan de Beeklustweg in Apeldoorn-Zuid. De Eendracht is een school waar we allemaal graag naar toe gaan, waar ouders hun kind kunnen brengen in de groep, waar hard gewerkt wordt en de basis gelegd wordt voor de toekomst. Alleen samen kunnen we bevorderen dat kinderen sociaal, zelfstandig en creatief denkend zijn. Al ruim 10 jaar krijgen alle leerlingen op De Eendracht vanaf groep 1 wekelijks Engelse les, ook dit draagt ertoe bij dat we onze leerlingen een voorsprong geven in het toekomstige voortgezet onderwijs.

 

 

Nieuwe directeur op De Eendracht Maurits Peverelli

donderdag 14 juni 2018

Zoals bij u bekend, is Mathieu Bootsveld interim-directeur van De Eendracht. Medio april is de sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe directeur voor De Eendracht. De sollicitatieronde leverde veel reacties op. De benoemingsadviescommissie bestaande uit een afvaardiging van de ouder- en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, een collega directeur en een lid van het College van


Schoolreisjes

dinsdag 5 juni 2018

Ook dit jaar gaan alle groepen weer op schoolreisje of op kamp. De leerkrachten van de desbetreffende groepen zullen u op de hoogte brengen van het precieze hoe en wat op de dag van het schoolreisje. Groep 1 en 2: Land van Jan Klaassen op donderdag 14 juni Groep 3 en 4: Schateiland Zeumeren op


Lopathon

zondag 3 juni 2018

De lopathon is op donderdag 7 juni. We starten om 13.15u. Bij erg slecht weer verplaatsen we de lopathon naar dinsdag 12 juni. Maar we hopen natuurlijk op prachtig weer! De kinderen van groep 1 en 2 rennen rondjes op hun eigen parcours op het schoolplein. De kinderen van groep 3 t/m 8 rennen rondjes