onze school

Onze school De Eendracht beschikt over 11 groepslokalen, een ruimte voor de interne begeleidster en er is een speelzaal voor de kleutergroepen. Boven de hoofdentree hebben we nog twee vaklokalen. Tevens beschikt onze school over een gehandicapten toilet. In een van de lokalen boven is een buitenschoolse opvang voor alleen kinderen die de Eendrachtschool bezoeken.
Hoofdingang rennen sept 2012

 

 

 

Onze naam

De naam De Eendracht is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraat school. Onze school, die in 1904 werd gesticht door de gemeente Apeldoorn, stond toen halverwege de Eendrachtstraat. In 1982 kreeg onze school nieuwbouw aan de Beeklustweg in de wijk Bouwhof-Noord. De oude school is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor woningbouw.

Oude-Eendracht-Web

In 1982 is bewust voor de naam De Eendracht gekozen. Enerzijds om aan te geven waar de wortels van onze school liggen, anderzijds geeft de naam iets heel belangrijks aan, namelijk het gezamenlijk ergens voor staan. Leerkrachten, ouders en leerlingen maken samen onze school en eendrachtig wordt er gewerkt aan het welzijn van de kinderen.

 

Delen via