• Open dag

Open dag

Welke basisschool past bij u en uw kind? Op dit moment vinden er geen opendagen plaats, maar kunnen we u wel ontvangen voor een één-op-één gesprek. Dat doen we op een veilige manier en we nemen er de tijd voor. Voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u het kennismakingsformulier invullen www.basisscholenapeldoorn.nl. Wij nemen dan contact met u op.  

Onze school

Wij willen een school zijn waar kinderen en ouders graag komen. Met oog voor elk individu werken we samen om de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve mogelijkheden van onze leerlingen optimaal te ontwikkelen.

Samen spelen, samen werken en samen leren vinden wij erg belangrijk. Kinderen leren hierdoor rekening te houden met elkaar en elkaars mogelijkheden, en leren zorg te dragen voor elkaar. Daarnaast is er aandacht voor zelfstandig werken, omdat ook ieder kind zelf verantwoordelijkheid moet leren dragen voor het eigen werk en de eigen ontwikkeling.

Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten moet De Eendracht een veilige haven zijn; vooral samen kunnen we er aan werken om de kinderen het zelfvertrouwen en de bagage mee te geven om sociaal, zelfstandig en creatief denkend in de wereld te staan. In een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen willen we hiervoor de basis leggen op onze school.

Programma

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op De Eendracht. Vanaf 9.00 uur staan de deuren voor u open.
Op deze dag volgen wij het standaard dagprogramma. Dit doen wij omdat wij nieuwe ouders een goed beeld willen geven van onze manier van werken. U kunt de hele ochtend alle klassen bezoeken.
Ook kunt u informatie krijgen over de voor-, tussen- en naschoolse opvang door Kindercentrum.nl.
De koffie staat voor u klaar!

  • Hoofdingang rennen sept 2012
  • Yoran Fotografie-9845
  • lp055_deeendracht_kleuters_20150902_sunnygardeur_1899web
  • lp055_deeendracht_kleuters_20150902_sunnygardeur_0950web
  • Voorlezen 2018 (7)

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via