Het team

Het team van De Eendracht bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten. Lesgeven is hen op het lijf geschreven!

Teamsamenstelling september 2019
Boven vlnr: Seline de Meyer, Ben de Haan, Gemma Velders, Nienke Disco, Natasja Verheul, Cynthia Bourgonje, Lieke Rense.
2e rij vlnr: Savannah Gunther, Letty van den Belt, Monique Zuideveld, Ellen Trienekens, Wilma van Gurp, Tom van den Bosch, Betül Günes.
Onder vlnr: Sietske Kok, Désirée Bom, Maurits Peverelli.
Niet op de foto: Lisa Buurman

Taken en functies team

De directeur van De Eendracht is dhr. Maurits Peverelli, Letty van den Belt is intern begeleider en onze conciërge is Wilma Gurp. Op De Eendracht zijn er diverse leerkrachten als specialist aangesteld;

  • Désirée Bom: rekenen
  • Lieke Rense: sociaal-emotioneel
  • Gemma Velders: lezen
  • Cynthia Bourgonje: ICT en bovenbouwcoördinator
  • Ellen Trienekens: onderbouwcoördinator

Behalve lesgevende taken hebben de groepsleerkrachten nog een aantal andere taken binnen de school te vervullen. Bij aanvang van het schooljaar wordt een evenredige verdeling van de taken over het schoolpersoneel gemaakt.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: MR leden, BHV, werkgroepen voor vieringen, sportdagen etc.

Delen via