Het team

Het team van De Eendracht bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten. Lesgeven is hen op het lijf geschreven!

Teamsamenstelling september 2020
Van links naar rechts op de heuvel: Lieke Rense, Erwin Kerkmeier, Chris Doornekamp, Letty van den Belt, Amy van der Weerd, Savannah Gunther, Cynthia Bourgonje, Maurits Peverelli, Ben de Haan, Maura Verhoef, Gemma Velders en Britt Westrik 

Van links naar rechts op de boomstronk: Mirjam Lieferink, Seline de Meyer, Natasja Verheul, Sietske Kok, Ellen Trienekens, Wilma van Gurp, Kim Nuland en Désirée Bom 
Niet op de foto: Monique Zuideveld, Christiaan Wesche

Taken en functies team

De directeur van De Eendracht is dhr. Maurits Peverelli, Letty van den Belt is intern begeleider en onze conciërge is Wilma Gurp. Op De Eendracht zijn er diverse leerkrachten als specialist aangesteld;

  • Désirée Bom: rekenen
  • Lieke Rense: sociaal-emotioneel
  • Gemma Velders: lezen
  • Cynthia Bourgonje: ICT en bovenbouwcoördinator
  • Ellen Trienekens: onderbouwcoördinator

Behalve lesgevende taken hebben de groepsleerkrachten nog een aantal andere taken binnen de school te vervullen. Bij aanvang van het schooljaar wordt een evenredige verdeling van de taken over het schoolpersoneel gemaakt.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: MR leden, BHV, werkgroepen voor vieringen, sportdagen etc.

Delen via