Schoolplan 2015-2019

Elke 4 jaar wordt er een nieuw schoolplan opgesteld. Bij het maken hiervan kijken we terug naar wat in de voorgaande jaren bereikt is en vooruit naar de nieuwe doelen. Onze school valt onder de stichting Leerplein055 en is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan “leren doe je samen”.

Vanaf bladzijde 6 zijn de schooleigen elementen herkenbaar, vanaf bladzijde 14 de organisatie van extra ondersteuning en aan het eind van het plan staat een korte opsomming van de voorgenomen doelen in een meerjarenplanning.

Schoolplan 2015-2019