Schoolplan 2015-2019

Elke vier jaar leggen wij onze meerjarenplanning vast in nieuw schoolplan. In het lopende schoolplan voor de periode 2015-2019 zijn onze voor deze periode doelen vastgelegd. De schooldoelen van onze school zijn voor een deel afgeleid van het strategisch beleidsplan van de Stichting Leerplein055 .

Klik op de volgende link voor het lopende schoolplan de OBS De Eendracht:  Schoolplan 2015-2019