Gebruik van ICT in ons onderwijs

De computer is een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zo optimaal mogelijk met computers kunnen werken.

In de lokalen van alle groepen staat een touchscreen. Een touchscreen is een digitaal schoolbord waarmee alle computerfuncties worden uitgevoerd.  Kinderen kunnen er ook zelf op schrijven. Er kan op internet mee worden gewerkt, digibordsoftware worden gebruikt, maar ook educatieve filmpjes worden gekeken.

Vanaf groep 4 hebben alle kinderen beschikking tot eigen Chromebook.  Voor groep 1 /m 3 zijn er IPads beschikbaar waar de kinderen de software op kunnen gebruiken en gebruik kunnen maken van verschillende apps die aansluiten bij het leeraanbod en de belevingswereld van deze leerlingen.

Wij kijken voortdurend naar bruikbare, aanvullende software en moderne programma’s om ons onderwijs te ondersteunen en te verdiepen.

De methoden die we op school gebruiken voor de vakken Rekenen, Taal, Spelling, Studievaardigheden en Verkeer, worden ondersteund door moderne software. Deze software biedt de kinderen extra leer- en oefenstof, zowel remediërend als verdiepend.

De kinderen van groep 3 t/m 8 leren omgaan met de computer en het verantwoord gebruik maken van internet. Dit gaat vaak in combinatie met het gebruik van software, maar ook het maken van werkstukken. De kinderen leren informatie verwerken in een werkstuk. Ook maken we de kinderen vanaf groep 5 vertrouwd met het maken van presentaties.

Om de leerlingen bewust te maken van het veilig omgaan met het internet, verzorgen we in de groepen 5 t/m 8 lessen mediawijsheid.