Gebruik van ICT in ons onderwijs

De leeromgeving op De Eendracht is steeds meer ICT-rijk. Instructies worden gegeven door het gebruik van het digibord. Kinderen verwerken opdrachten digitaal, oefenen met software van de methode of maken bijvoorbeeld een presentatie of een werkstuk. Dit is in de dagelijkse praktijk van de school terug te zien, waar ICT een hulpmiddel is om de verschillende kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Chromebook en IPad in de klas

Vanaf groep 3 werken al onze leerlingen op een eigen device. Dit zijn Chromebooks. Deze worden ingezet voor de verwerking van de lessen van Rekenen en Spelling, maar kunnen ook ingezet worden op andere manieren. Bijvoorbeeld:

  • Verrijken van lessen Wereldoriëntatie (Code D)
  • Aanleren van ICT-vaardigheden & mediawijsheid
  • Thuis en op school aan dezelfde dingen werken via Google Classroom

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met iPad’s.  Leerkrachten van die groepen zetten die op verschillende manieren in. De kinderen werken bijvoorbeeld aan beginnende geletterdheid, aanvankelijk rekenen en BOUW!

 

Goede balans tussen digitaal en het werken op papier

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en ook leren om o.a. ook boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier en uit boeken. De verwerking van onze methodes doen we dan ook nog op papier.

 

Digitale schoolborden, touchscreen 

In alle lokalen van de groepen staan verrijdbare digitale schoolborden, die in hoogte verstelbaar zijn. De iets kleinere versie, die in een aantal groepen gebruikt wordt, kan zelfs gekanteld worden, zodat hij door een aantal kinderen tegelijk gebruikt kan worden. Vanzelfsprekend werken we met de digitale software, die bij onze methodes hoort.

 

Mediawijsheid 

In alle groepen zien we dat kinderen kunnen praten over zaken die te maken hebben met Mediawijsheid. En dit ook kunnen toepassen als ze werken internet.  Mediawijsheid is een onderdeel van de digitale geletterdheid en heeft tot doel leerlingen bewust, kritisch en actief om te leren gaan met de verschillende soorten van media. De leerlingen leren digitale media slim en wijs in te zetten zonder daarbij andere te schaden.

De leerlingen van groep 1 t/m 6 lessen krijgen de lessen aangeboden via de ‘Digi-doeners’ (van stichting Future NL) en Leefstijl (onze SEO-methode) met het onderwerp Mediawijsheid.

De groepen 7 en 8 nemen deel aan de Week van de mediawijsheid/Mediamasters. Gedurende deze week worden veel interactieve lessen gegeven over dit onderwerp. Ook groep 7 en 8 maken gebruik van de lessen van Digidoeners en Mediawijsheid van Leefstijl.

 

ICT-Coördinator in de school
Op onze school is een ICT-coördinator aanwezig. De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het goed functioneren  van alle devices in de school en het ondersteunen van de collega’s in de digitale wereld. Ook het uitzoeken van nieuwste dingen op ICT-gebied zijn belangrijk. De ICT-coördinator is ook verantwoordelijk voor de mediawijsheid lessen in de school en stuurt het team daar bij aan. De ICT-coördinator heeft een dagdeel in de week de tijd voor de genoemde taken goed te regelen in de school.