Computers en digitale schoolborden

De computer is een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zo optimaal mogelijk met computers kunnen werken.

In de lokalen van alle groepen staat een touchscreen. Een touchscreen is een digitaal schoolbord waarmee alle computerfuncties worden uitgevoerd.  Kinderen kunnen er ook zelf op schrijven. Er kan op internet mee worden gewerkt, digibordsoftware worden gebruikt, maar ook educatieve filmpjes worden gekeken. Efficiënt en snel!

M.i.v. het  schooljaar 2018/2019 zijn alle computers voor de leerlingen vervangen door nieuwe, eigentijdse laptops en iPads.

Wij kijken voortdurend naar bruikbare, aanvullende software en moderne apps om ons reken, spelling en woordenschatonderwijs te ondersteunen en te verdiepen.

De methoden die we op school gebruiken voor de vakken Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen en Verkeer, worden ondersteund door moderne software. Deze software biedt de kinderen extra leer- en oefenstof, zowel remediërend als verdiepend.

In de groepen 1 t/m 3 maken we gebruik van Ipads. We streven hierbij altijd leerzame apps in te zetten, die aansluiten bij het leeraanbod en de belevingswereld van de kleuters. Tevens kunnen de kinderen inloggen in de leeromgeving van MOO, waar zij de software kunnen gebruiken.

De kinderen van groep 4 t/m 8 leren omgaan met de computer, in ons geval Chromebooks en het verantwoord gebruik maken van internet. Dit gaat vaak in combinatie met het gebruik van software, maar ook het maken van werkstukken. De kinderen leren informatie verwerken in een werkstuk. Ze maken hierbij gebruik van Word. Ook maken we de kinderen vanaf groep 5 vertrouwd met het werken in Powerpoint voor het maken van presentaties.

Om de leerlingen bewust te maken van het veilig omgaan met het internet, verzorgen we in de groepen 5 t/m 8 lessen mediawijsheid. Dit gaat in combinatie met onze sociaal emotionele methode ‘Leefstijl’.