missie en visie

Missie
Eendracht United: wij willen een school zijn die wereldgericht is, waar samen leren, samen spelen en samen werken centraal staan. Vandaar ook de speciale aandacht voor de wereldtaal Engels vanaf de eerste groep.

Visie van de school op onderwijs
Wij willen een school zijn waar kinderen en ouders graag komen. Met oog voor elk individu werken we samen om de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve mogelijkheden van onze leerlingen optimaal te ontwikkelen.
Samen spelen, samen werken en samen leren vinden wij erg belangrijk. Kinderen leren hierdoor rekening te houden met elkaar en elkaars mogelijkheden, en leren zorg te dragen voor elkaar.
Daarnaast is er aandacht voor zelfstandig werken, omdat ook ieder kind zelf verantwoordelijkheid moet leren dragen voor het eigen werk en de eigen ontwikkeling.
Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten moet De Eendracht een veilige haven zijn; vooral samen kunnen we er aan werken om de kinderen het zelfvertrouwen en de bagage mee te geven om sociaal, zelfstandig en creatief denkend in de wereld te staan.
In een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen willen we hiervoor de basis leggen op onze school