Missie en visie

Onze missie: Eendracht staat voor samen: wij willen een school zijn waar samen leren, samen spelen en samenwerken centraal staan.

 

Onze visie op onderwijs

Kinderen komen pas aan leren toe als zij zich veilig en vertrouwd voelen op school en er elke dag met plezier naar toegaan. Wij willen een school zijn waar kinderen én ouders graag komen.  Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten moet De Eendracht een veilige haven zijn; vooral samen kunnen we er aan werken om de kinderen het zelfvertrouwen en de bagage mee te geven om sociaal, zelfstandig en creatief denkend in de wereld te staan. Met oog voor elke individuele leerling werken we samen om de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve mogelijkheden van onze leerlingen optimaal te ontwikkelen.
Samen spelen, samen werken en samen leren vinden wij erg belangrijk. Kinderen leren hierdoor rekening te houden met elkaar en zorg te dragen voor elkaar. Daarnaast leren we kinderen ook om zelfstandig te werken, ieder kind moet zelf verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen werk en de eigen ontwikkeling.

Onze school is een openbare basisschool. Dit houdt in dat onze school open staat voor kinderen van alle levens­overtuigingen. Onze samenleving wordt steeds meer divers, met mensen van verschillende achtergrond. Wij leren kinderen om  een open houding te hebben voor verschillen en om te gaan met meningsverschillen en conflicten.

Omdat sport, bewegen en een gezonde leefstijl een positief effect hebben op de leerprestaties en welbevinden van kinderen, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen plezier en succeservaring opdoen met sport en bewegen. We hebben het geregeld met de kinderen over gezond , minder gezond en ongezond eten en drinken en we stimuleren hen hiermee bewust om te gaan.

De kansen die onze leerlingen in de samenleving zullen krijgen, zullen toenemen naarmate ze beter opgeleid zijn. Daarom stellen we hoge verwachtingen aan de kinderen. Vanuit de gedachte dat elk kind andere mogelijkheden heeft, proberen we uit elke leerling te halen wat erin zit. Binnen onze mogelijkheden bieden we daarom zoveel mogelijk maatwerk met een goede zorgstructuur voor de kinderen die dit nodig hebben.

 

Professionele cultuur

We streven er naar te werken vanuit een professionele schoolcultuur. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken en we leren van elkaar door kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar feedback te geven. Hiertoe komen leerkrachten ook bij elkaar kijken tijdens de lessen.

Wij werken aan schoolsucces door ieders talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dit geldt voor onze leerlingen, maar ook voor het schoolteam. Door open te blijven staan voor nieuwe inzichten en ons nieuwe doelen te blijven stellen, blijven we ons continue ontwikkelen.