Missie en visie

Onze missie:

Het verzorgen van onderwijs van een hoge kwaliteit aan de ons toevertrouwde kinderen, waarbij de kinderen de rest van hun leven een warme herinnering houden aan hun schooltijd op de Eendracht.

Eendracht staat voor samen: een school waar samen leren, samen spelen en ook samen wordt gewerkt om onze doelen te bereiken.

Onze visie

In groep 1 en 2 werken we vanuit betekenisvolle thema’s waarbij we de kinderen betrekken. Wij bieden ons aanbod beredeneerd aan door de kinderen spelend te leren in uitdagende, rijke hoeken en door doelgerichte instructie van de leerkracht. 

De kansen die onze leerlingen in de samenleving krijgen, zullen toenemen naarmate ze beter opgeleid zijn. Daarom stellen we hoge verwachtingen aan kinderen op onze school. We vinden het van belang dat onze leerlingen presteren naar hun mogelijkheden leidend tot succesvol vervolgonderwijs. We streven daarom naar zo hoog mogelijke opbrengsten op taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Kinderen komen pas aan leren toe als zij zich veilig en vertrouwd voelen op school en er elke dag met plezier naar toegaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders graag op onze school komen.
Ons doel is om de kinderen het zelfvertrouwen en de bagage mee te geven om sociaal, zelfstandig en creatief denkend in de wereld te staan. Met oog voor elke individuele leerling werken we samen om de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve mogelijkheden van onze leerlingen optimaal te ontwikkelen.
Samen spelen, samen werken en samen leren vinden wij erg belangrijk. Kinderen leren hierdoor rekening te houden met elkaar en zorg te dragen voor elkaar. Daarnaast leren we kinderen ook om zelfstandig te werken, ieder kind moet zelf verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen werk en de eigen ontwikkeling.
Omdat sport, bewegen en een gezonde leefstijl een positief effect hebben op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen, vinden we het belangrijk dat onze leerlingen plezier en succeservaringen opdoen met sport en bewegen. We hebben het geregeld met de kinderen over gezond, minder gezond en ongezond eten en drinken. We stimuleren het bewustzijn bij kinderen van een gezonde en actieve leefstijl, waarbij onze school actief deelneemt aan de jaarlijkse schoolsport toernooien.

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennismaken met een diversiteit aan overtuigingen en geestelijke stromingen om later hun eigen hun levensovertuiging te bepalen. Onze school staat open staat voor kinderen van alle levensovertuigingen. Onze samenleving wordt steeds meer divers, met mensen van verschillende achtergrond. Wij leren kinderen om een open houding te hebben voor verschillen en op een vreedzame manier om te gaan met meningsverschillen.

Werken vanuit een professionele schoolcultuur

  • We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken.
  • We leren van elkaar door kennis en ervaring met elkaar te delen.
  • We behandelen leerlingen, ouders en collega’s begripvol en respectvol.
  • We zijn professioneel, onbevooroordeeld en eerlijk naar de ander.
  • Vergaderingen worden goed voorbereid en er is sprake van actieve deelname.
  • In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf.
  • We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen.