Huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken intensief op school en moeten thuis kunnen ontspannen.

Wel moedigen we ouders aan veel met hun kind te lezen: samen lezen en voorlezen is van grote waarde voor de taal- en woordenschatontwikkeling van uw kind! Bezoek vooral ook de bibliotheek. Lidmaatschap is voor kinderen gratis. Behalve leesboeken zijn er ook veel informatieboeken beschikbaar die aansluiten bij de interesses van kinderen.

Kinderen kunnen vanuit huis inloggen op de eigen leeromgeving in MOO, waardoor verder werken aan een werkstuk of (eigen) opdracht mogelijk is.

Hoewel wij ouders betrekken bij het huiswerk, is een belangrijk doel van huiswerk om kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces bij te brengen. Hiermee bereiden we ze voor op het voortgezet onderwijs. Laat het huiswerk daarom vooral het werk van uw kind zijn.

Wij hebben de volgende afspraken op school voor de geleidelijke opbouw van huiswerk. 

Groep 3:
 • In principe geen huiswerk
 • Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden om dingen thuis te leren/oefenen
 • Er worden wel lees/reken bladen mee gegeven ter oefening, maar dat is niet verplicht
Groep 4:
 • Met uitzondering van de eerste tafels te oefenen, in principe geen huiswerk
 • Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden om dingen thuis te leren/oefenen
 • Eventueel kan een kind een ‘presentatie’ thuis voorbereiden
 • Er worden wel lees/reken bladen mee gegeven ter oefening, maar dat is niet verplicht
Groep 5:
 • De kinderen krijgen regelmatig wat huiswerk, maar we houden het beperkt
 • Goed inoefenen van de tafels
 • Samenvattingen thuis leren/oefenen voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie
 • Topo-toetsen thuis leren/oefenen
 • Een ‘presentatie’ (zoals spreekbeurt of boekbespreking) thuis voorbereiden
 • Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden om dingen thuis te leren/oefenen
Groep 6:
 • Onderhouden van de tafels
 • Samenvattingen thuis leren/oefenen voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie
 • Topotoetsen thuis leren/oefenen
 • Een ‘presentatie’ (zoals spreekbeurt of boekbespreking) thuis voorbereiden
 • Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden om dingen thuis te leren/oefenen
Groep 7:
 • De leerlingen krijgen 1 keer per week maakhuiswerk
 • Samenvattingen thuis leren/oefenen voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie
 • Topotoetsen thuis leren/oefenen.
 • Engels leren voor overhoringen en toetsen
 • Een ‘presentatie’ (zoals spreekbeurt, boekbespreking, nieuwskring) thuis voorbereiden
 • Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden om dingen thuis te leren/oefenen
Groep 8:
 • De kinderen krijgen 1 a 2x per week een huiswerkopdracht
  (afwisselend rekenen en taal/spelling)
 • Samenvattingen thuis leren/oefenen voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie
 • Topotoetsen thuis leren/oefenen
 • Engels leren voor overhoringen en toetsen
 • Opdrachten die tussendoor komen als interviewopdracht, stelopdracht etc.)
 • Een ‘presentatie’ (zoals spreekbeurt, boekbespreking, nieuwskring) thuis voorbereiden
 • Er kunnen individuele afspraken gemaakt worden om dingen thuis te leren/oefenen

*Groep 7 en 8 leert omgaan met de agenda: plannen, inschrijven en bijhouden. We gebruiken bewust nog een papieren agenda, omdat dit de leerlingen stimuleert zelf bij te houden wat er van hun verwacht wordt.