Huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken hard op school en moeten thuis ook ontspannen. Wel vragen we ouders veel met uw kind te lezen: samen lezen en voorlezen is van onschatbare waarde voor de taal- en woordenschatontwikkeling van uw kind! Bezoek vooral ook de bibliotheek. Lidmaatschap is voor kinderen gratis. Behalve leesboeken zijn er ook veel informatieboeken beschikbaar die aansluiten bij de interesses van kinderen.

Vanaf groep 4 wordt gevraagd de tafels thuis te oefenen. In de hogere groepen wordt huiswerk meegegeven. Hierin zit een duidelijk opbouw. In groep 5 krijgen de kinderen incidenteel huiswerk; in groep 6 structureel 1x per week; in groep 7 1 á 2x per week en in de hoogste groep krijgen de leerlingen 2 huiswerkopdrachten mee per week. U moet dan veelal denken aan tafels of opdrachten in het kader van een boekbespreking, hobbykring of werkstuk. Ook op het gebied van aardrijkskunde of geschiedenis wordt wel eens werk meegegeven. De school probeert de ouders te betrekken bij het huiswerk.  Een belangrijk doel van huiswerk is de kinderen zelfstandigheid bij te brengen en voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Laat het huiswerk vooral het werk van uw kind zijn.