Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019Lees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. De bibliotheek is gratis van 0 totLees meer


e-mail nieuwsbrief/Infomaandje

Om de ouders goed op de hoogte te houden van actuele zaken, wordt maandelijks het Infomaandje per e-mail verstuurd.  Zodoende bent u op de hoogteLees meer


Extra activiteiten gedurende het schooljaar

Kinderboekenweek Onze school stimuleert het lezen van boeken. De school doet actief mee met de jaarlijkse Kinderboekenweek. Ook de Brede School biedt een leuk activiteitenprogrammaLees meer


Gebruik schrijfmateriaal/-vulpen

Groep 1 en 2 Voor de kleuters gebruiken we dikke en ook driekantige schrijfmaterialen. Groep 3 De kinderen beginnen in groep 3 te schrijven metLees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voertLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij willen u vragen u kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dit om meerdere redenen: te voet ofLees meer


Pauzes

De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn gesplitst. Pauzetijden groep 3 en 4: van 10.00 tot 10.15 uur. Pauzetijden groep 5 en 6: vanLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen. Van alle kinderen worden individuele portretfoto’s gemaakt en er wordtLees meer


Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, een IB’er, groepsleerkrachten en een conciërge. Op De Eendracht zijn 3 leerkrachten als specialist aangesteld.Lees meer


Vakanties en vrije dagen

School vakanties in schooljaar 2018-2019: Vakantie Periode Eerste schooldag maandag 27 augustus 2018 Herfstvakantie maandag 22  t/m vrijdag 26 okt. 2018 Kerstvakantie maandag 24 dec. 2018 Lees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogen de jarigenLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer