Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op deLees meer


Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet opLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Communicatie vanuit school naar ouders

Nieuwsbrief: Onze nieuwsbrief verschijnt elke eerste week van de nieuwe kalendermaand onder de naam ‘Infomaandje’. De teamleden leveren samen de input voor de nieuwsbrief.  DeLees meer


Hoofdluis controle

Een vaste groep van ouders helpt om onze leerlingen te controleren op de aanwezigheid van neten of hoofdluis. Dit gebeurt in de week volgend opLees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter geen medische handelingen verrichten voorLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staatLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij proberen de ouders van onze school te stimuleren om hun kind waar mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. DitLees meer


Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen kunnen gebruik maken van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in eenLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 eenLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Naast de groepsfoto worden er van alle kinderen individuele portretfoto’s gemaakt. Ook bieden we de mogelijkheid voor eenLees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minderLees meer


Schrijven

Groep 1 en 2 In de kleutergroepen gaat het nog niet om het correct schrijven van letters, maar wel om het uitdagen van de kinderenLees meer


Terugkerende activiteiten gedurende het schooljaar

Cultuuraanbod van Markant De Eendracht participeert in het Cultuurmenu, een cultuuraanbod van Markant. Elk jaar staat een ander cultureel thema centraal; dans, muziek, cultureel erfgoed,Lees meer


Vakanties en studiedagen – schooljaar 23-24

Studiedagen en vakanties – schooljaar 2023-24 Studiedagen Studiedag woensdag 30 augustus 2023 Studiedag donderdag 14 september 2023 Studiedag (voor gr. 1 t/m 3) woensdag 27Lees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. De jarige mag in de groep trakteren en langs de klassenLees meer


Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ookLees meer