Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht:

Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering

Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. De ongevallenverzekering is geldig gedurende alle schoolactiviteiten met inbegrip van bijvoorbeeld reizen en excursies. Op de ongevallendekking is het rechtstreeks van huis naar school reizen en andersom door de leerlingen meeverzekerd. De dekking voor medische en tandheelkundige kosten zijn altijd aanvullend op de eigen verzekeringen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard heeft de school zorg voor de leerlingen tijdens schooltijd. Dit betekent niet dat de school ook aansprakelijk is voor alles wat tijdens schooltijd gebeurt. Veelal is het eigen verantwoordelijkheid, denk aan een zoekgeraakte telefoon, kapotte bril door gym etc. In dit soort gevallen is de school niet aansprakelijk.

De school is aansprakelijk te stellen als een schade is ontstaan als gevolg van een nalaten c.q. verwijtbare handeling door iemand die namens de school optreedt. Bij schade zal de benadeelde (bijvoorbeeld de ouder van een leerling) moeten aantonen dat hier sprake van is.