Extra activiteiten gedurende het schooljaar

Kinderboekenweek
We stimuleren het lezen van boeken op zoveel mogelijk manieren. De school doet dan ook actief mee met de jaarlijkse Kinderboekenweek. Ook de Brede School biedt een leuk activiteitenprogramma rond dit thema.

Vieringen
Twee keer per schooljaar houden wij speciale vieringen met de kinderen. Alle leerlingen hebben tijdens deze vieringen de gelegenheid hun speciale talenten op het podium te laten zien op het toneel in de centrale hal.  Natuurlijk zijn ouders van harte welkom tijdens de voorstelling.

Sinterklaas
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen altijd een keer de schoen zetten op school. Sinterklaas komt de groepen 1 t/m 4 in de klas bezoeken. In de hogere groepen worden er lootjes getrokken. De kinderen kopen iets voor de ander voor een bedrag van € 5,- en verpakken dit in de vorm van een surprise voorzien van een gedicht.
De groepen 5 t/m 8 bezoeken jaarlijks de voorstelling van de Apeldoornse Sinterklaas Kommissie (ASK) in schouwburg Orpheus.
Data voor deze activiteiten worden tijdig gemeld via Infomaandje en website.

Kerst
In elke groep staat een kerstboom.  De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben een kerstviering. Er wordt dan gezamenlijk gegeten, er worden kerstverhalen verteld en kerstliedjes gezongen.

Schoolreizen
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan één dag met de bus op schoolreis. De groepen 7 en 8 gaan drie dagen op schoolkamp. De leerlingen van 1 t/m 6 gaan meestal naar een speeltuin of een dierenpark.  We streven naar leuke gezellige schoolreisjes. Het moet voor de kinderen echt een belevenis zijn!

Sportactiviteiten

We vinden we het belangrijk dat onze leerlingen plezier en succeservaring opdoen met sport en bewegen. Wij zijn als school actief deelnemer aan de verschillende schoolsportevenementen. Elk jaar maken we per groep keuzes welke sporttoernooien het meest passend zijn voor welke groep. De toernooien zijn op woensdagmiddag en deelname is vrijwillig. Ook doet de Eendracht mee aan de Scholierencross op zaterdagmiddag in het voorjaar van 2020.

Cultuuraanbod van Markant
De Eendracht participeert in het Cultuurmenu, een cultuuraanbod van Markant. Elk jaar staat een ander cultureel thema centraal; dans, muziek, cultureel erfgoed, beeldende vormgeving, etc. Voor iedere groep wordt altijd een passend cultureel aanbod georganiseerd in de vorm van een voorstelling (uit of thuis) een workshop, een leskist, een gastles met lesideeën, een excursie, etc.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 doen in het voorjaar mee met het theoretisch en het praktisch verkeersexamen. Het examen op de weg vindt plaats in de omgeving van de school.

Kinderkermis
De kinderkermis vieren we op een nazomerse avond op school. De kermis vormt de feestelijke afsluiting van het werken met een thema. De kinderen mogen de gemaakte werkjes verkopen aan familieleden.
In de grote hal van de school is een groot rad van avontuur opgesteld, waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

HAPS:  Alle leerlingen van de Eendracht beleven eind groep 7 een onvergetelijke ervaring voor de rest van hun leven,  door deelname aan een 3 daags prehistorisch kamp in de bossen van Apeldoorn.

Afscheidsmusical en Kamp gr. 8
Groep 8 sluit de basisschoolperiode af met een 3 daags schoolkamp, enkele weken later gevolgd door de afscheidsmusical in het Ugchelens Belang voor ouders, grootouders en andere familieleden/vrienden