extra activiteiten in de school

Dierendag
Op donderdag 4 oktober wordt Werelddierendag gevierd. Alle kinderen, die dit willen, mogen dan hun lievelingsknuffel meenemen. In verband met hygiëne en eventuele allergieën worden er geen echte dieren meegebracht naar school!

Kinderboekenweek
Onze school stimuleert het lezen van boeken. De school doet actief mee met de jaarlijkse Kinderboekenweek. Ook de Brede School biedt een leuk activiteitenprogramma rond dit thema.
Elk jaar zijn er in januari de Nationale Voorleesdagen en zullen we aan “Het Nationaal Voorleesontbijt” meedoen.

Vieringen
Twee keer in het jaar worden er vieringen gehouden. De kinderen laten hun talenten zien op het toneel in de centrale hal.  Ouders zijn van harte welkom bij deze vieringen. Zodra de data voor de vieringen bekend zijn, zullen we deze melden in het Infomaandje en op de website.

Sinterklaas
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen altijd een keer de schoen zetten op school. Sinterklaas komt de groepen 1 t/m 4 in de klas bezoeken. In de hogere groepen worden er lootjes getrokken. De kinderen kopen iets voor de ander voor een bedrag van € 5,- en verpakken dit in de vorm van een surprise voorzien van een gedicht.
De groepen 5 t/m 8 bezoeken jaarlijks de voorstelling van de Apeldoornse Sinterklaas Kommissie (ASK) in schouwburg Orpheus.
Data voor deze activiteiten worden tijdig gemeld via Infomaandje en website.

Kerst
In elke groep staat een kerstboom.  De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben een kerstviering. Er wordt dan gezamenlijk gegeten, er worden kerstverhalen verteld en kerstliedjes gezongen.

Schoolreizen
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan één dag met de bus op schoolreis. De groepen 7 en 8 gaan drie dagen op schoolkamp. De leerlingen van 1 t/m 6 gaan meestal naar een speeltuin of een dierenpark. Groep 7 gaat 3 dagen op een onvergetelijk Haps kamp (prehistorisch project), groep 8 naar een kampeerboerderij in Epe. We streven naar leuke gezellige schoolreisjes. Het moet voor de kinderen echt een belevenis zijn!

Kunstzinnige activiteiten
De Eendracht participeert in het Cultuurmenu, een cultuuraanbod van Markant (Steunpunt Kunstzinnige Vorming). Elk jaar staat een ander cultureel thema centraal; dans, muziek, cultureel erfgoed, beeldende vormgeving, etc. Voor iedere groep wordt altijd een passend aanbod georganiseerd in de vorm van een voorstelling (uit of thuis) een workshop, een leskist, een gastles met lesideeën, een excursie, etc.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 doen in het voorjaar mee met het theoretisch en het praktisch verkeersexamen. Het examen op de weg vindt plaats in de omgeving van de school.

Kinderkermis
Jaarlijks wordt de kinderkermis gehouden. De hele school werkt dan aan een bepaald thema.  De kermis vormt de feestelijke afsluiting op vrijdagmiddag en/of -avond. De groepen 3 t/m 8 hebben rond het thema allerlei spelletjes bedacht, die gedaan kunnen worden in de desbetreffende klas. De kleuters maken rond het thema allerlei werkstukjes, die verkocht gaan worden.
In de grote hal van de school is een groot rad van avontuur opgesteld, waarbij dan mooie prijzen te winnen zijn.

Afscheidsmusical
Groep 8 sluit de basisschoolperiode af met een heuse musical. Deze wordt getoond aan de groepen 4 t/m 7 in het Ugchelens Belang. Voor de ouders, grootouders en andere familieleden/vrienden van de schoolverlaters wordt de musical opgevoerd op een vrijdagavond.