Terugkerende activiteiten gedurende het schooljaar

Kinderboekenweek
We stimuleren het lezen van boeken op zoveel mogelijk manieren. De school doet dan ook actief mee met de jaarlijkse Kinderboekenweek.

Vieringen
Twee keer per schooljaar houden wij speciale vieringen met de kinderen. Alle leerlingen hebben tijdens deze vieringen de gelegenheid hun speciale talenten op het podium te laten zien op het toneel in de centrale hal. Dit kan een solo optreden zijn, samen met een aantal klasgenootjes of de gehele groep samen. Natuurlijk zijn ouders van harte welkom tijdens de voorstelling.

Sinterklaas
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen altijd een keer de schoen zetten op school. Sinterklaas komt de groepen 1 t/m 4 in de klas bezoeken. In de hogere groepen trekken we lootjes. De kinderen kopen iets voor de ander voor een bedrag van € 5,- en verpakken dit in de vorm van een surprise voorzien van een gedicht.
De groepen 5 t/m 8 bezoeken jaarlijks de voorstelling van de Apeldoornse Sinterklaas Commissie (ASK) in schouwburg Orpheus. Data voor deze activiteiten worden tijdig gemeld via Infomaandje en website.

Kerstviering
Met de hulp van ouders wordt de school in de kerstsfeer gebracht; in elke groep staat uiteraard een mooi versierde kerstboom. We vieren kerst met de kinderen in alle groepen met een gezamenlijk kerstdiner waarbij er kerstverhalen worden verteld en kerstliedjes worden gezongen.

Schoolreizen
De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan één dag met de bus op schoolreis. De groepen 7 en 8 gaan drie dagen op schoolkamp.  We streven naar leuke gezellige schoolreisjes. Het moet voor de kinderen echt een belevenis zijn!

HAPS Kamp – groep 7:

Alle leerlingen van de Eendracht beleven eind groep 7 een onvergetelijke ervaring voor de rest van hun leven,  door deelname aan een 3-daags prehistorisch kamp in de bossen van Apeldoorn.

Cultuuraanbod van Markant
De Eendracht participeert in het Cultuurmenu, een cultuuraanbod van Markant. Elk jaar staat een ander cultureel thema centraal; dans, muziek, cultureel erfgoed, beeldende vormgeving, etc. Voor iedere groep wordt altijd een passend cultureel aanbod georganiseerd in de vorm van een voorstelling (uit of thuis) een workshop, een leskist, een gastles met les ideeën, een excursie, etc.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 doen in het voorjaar mee met het theoretisch en het praktisch verkeersexamen. Het examen op de weg vindt plaats in de omgeving van de school.

Kinderdisco

Elke schooljaar een dansavond met een echte DJ voor zowel de onderbouw als de bovenbouw!

Kinderbingo

De Kinderbingo op vrijdagavond is een lange op de Eendracht. Afgelopen jaar noodgedwongen online, maar toch met 100 deelnemende gezinnen.

 

Kinderkermis
De kinderkermis vieren we op een na-zomerse avond op school. De kermis vormt de feestelijke afsluiting van het werken met een thema. De kinderen mogen de gemaakte werkjes verkopen aan familieleden. Op het schoolplein zijn er spelletjes voor de kinderen.  In de grote hal van de school is een groot rad van avontuur opgesteld, waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

Afscheidsmusical en Kamp – groep 8
Groep 8 sluit de basisschoolperiode af met een 3 daags schoolkamp, enkele weken later gevolgd door de afscheidsmusical in het Ugchelens Belang familie en vrienden.