Terugkerende activiteiten gedurende het schooljaar

Cultuuraanbod van Markant
De Eendracht participeert in het Cultuurmenu, een cultuuraanbod van Markant. Elk jaar staat een ander cultureel thema centraal; dans, muziek, cultureel erfgoed, beeldende vormgeving, etc. Voor iedere groep wordt een passend cultureel aanbod georganiseerd in de vorm van een voorstelling, een workshop, een leskist, een gastles met les ideeën, een excursie, etc.

Kinderboekenweek
We stimuleren het lezen van boeken op zoveel mogelijk manieren. De school doet dan ook actief mee met de jaarlijkse Kinderboekenweek.

Vieringen
Twee keer per schooljaar is er een viering op school. Tijdens deze vieringen kunnen de kinderen uiteenlopende talenten op het podium laten zien. Dit kan met een solo optreden, samen met klasgenootjes of de gehele groep samen. Natuurlijk zijn ouders van harte welkom tijdens de voorstelling.

Sinterklaas
Sinterklaas bezoekt de school elk jaar weer. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen hun schoen een keer zetten op school. Vanaf groep 5 trekken we lootjes. Voor cadeautjes  staat een bedrag van max.  € 5,- verpakt met een ‘surprise’ en voorzien van een gedicht.
De groepen 5 t/m 8 bezoeken jaarlijks de voorstelling van de Apeldoornse Sinterklaas Commissie (ASK) in schouwburg Orpheus.

Kerstviering
Met de hulp van ouders brengen we de school in de kerstsfeer. We vieren kerst met de kinderen in alle groepen met een gezamenlijk kerstdiner waarbij er kerstverhalen worden verteld en kerstliedjes worden gezongen.

Schoolreizen
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan één dag met de bus op schoolreis. Een mooie belevenis voor de kinderen.

Cultureel-historisch uitstapje
Als onderdeel van ons Burgerschap aanbod bezoeken we naast het schoolreisje jaarlijks met elke groep een museum of een andere buitenschoolse cultuur-historische activiteit. In de groepen 3, 5 en 7 betreft die een activiteit buiten Apeldoorn, waarbij we gebruik maken van het openbaar vervoer. Een zeer leerzame belevenis voor de kinderen die bijdraagt aan hun algemene ontwikkeling en hun kijk op de wereld verbreed.

Verkeersexamen
De leerlingen van groep 7 doen in het voorjaar mee met het theoretisch en het praktisch verkeersexamen. Het examen op de weg vindt plaats in de omgeving van de school.

Kinderdisco: Elk schooljaar een dansavond met een echte DJ voor zowel de onderbouw als de bovenbouw!

Kinderbingo: De Kinderbingo op vrijdagavond is een lange traditie op de Eendracht. De Oudervereniging zorgt er elk jaar voor mooie prijzen.

Kinderkermis
De kinderkermis vormt de feestelijke afsluiting van het werken met een thema. De kinderen mogen de gemaakte werkjes verkopen aan familieleden. Op het schoolplein zijn er spelletjes voor de kinderen.

Afscheidsmusical en Kamp – groep 8
Groep 8 sluit de basisschoolperiode af met een 3 -daags schoolkamp, enkele weken later gevolgd door de afscheidsmusical in het Ugchelens Belang met familie en vrienden.