Ouderportaal ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys.  Hierin registreren wij alle relevante gegevens van uw kind. Ouders kunnen via het Ouderportaal de schoolresultaten van hun kind of  notities van rapportgesprekken volgen. De inlogcode van het Ouderportaal wordt door de school aan alle nieuwe ouders verstrekt.

Inloggen Ouderportaal

parnassys-leerlingvolgsysteem