Ouderportaal leerlingenvolgsysteem ParnasSys

Alle scholen van Leerplein055 maken gebruik van het leerlingenvolgsysteem ParnasSys. Hierin registreren wij alle relevante gegevens van uw kind gedurende de gehele schoolperiode. V

Via het Ouderportaal van ParnasSys kunnen ouders de schoolresultaten van hun kind volgen of notities van gesprekken nalezen.

Na inschrijving van uw kind, wordt de inlogcode van het Ouderportaal aan ouders verstrekt.

Inloggen Ouderportaal

parnassys-leerlingvolgsysteem