Buitenschoolse opvang (BSO)

Hetkindercentrum.nl verzorgt de buitenschoolse opvang. De naam van de BSO is “Torenkamer” en wordt in de lokalen op de eerste verdieping gerealiseerd. De BSO’leid(st)ers vangen kinderenLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. De kinderen nemen zelf brood, drinken en eventueel een stuk fruit mee.Lees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kindercentrum.nl. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden bij eenLees meer