Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


bewegingsonderwijs (gym)

Gym 2017-2018 Maandagmorgen: groepen 3 (na de herfstvakantie) en 5 (Mangaanstraat) Dinsdagmorgen: groepen 7 en 8 (Klingelbeek) Woensdagmorgen: groepen 4 en 6 (Mangaanstraat) Vrijdagmorgen: groepen 7Lees meer


brede school

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid-West, samen met OBS De Rietendak en PCBS Willem van Oranje. In het kader van de Brede SchoolLees meer


computers en digitale schoolborden

ICT staat hoog in het vaandel bij OBS De Eendracht. Wij vinden de computer een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor datLees meer


De kleutergroepen

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode “Schatkist”. Deze methode biedt, op thematische basis, gericht aandacht aan taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkelingLees meer


de organisatie van ons onderwijs

De Eendracht telt bij de start van het schooljaar 2017/2018 ongeveer 235 leerlingen: 9 groepen. Groep 1: Ellen Trienekens en Seline De Meyer Groep 2: NatasjaLees meer


dit jaar onder de aandacht

Ook onze school is een organisatie die voortdurend in beweging is. Steeds opnieuw wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit en de invulling van deLees meer


gebruik schrijfmateriaal/-vulpen

Groep 1 en 2 Voor de kleuters gebruiken we dikke en ook driekantige schrijfmaterialen. Groep 3 De eerste vulpen krijgen de kinderen, in groep 3,Lees meer


Godsdienstonderwijs

Op onze school worden HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en Godsdienstlessen (GVO) aangeboden voor de groepen 5 t/m 8. Ouders en leerlingen kunnen aangeven of zij kiezenLees meer


het motto van onze school

Door eendracht groeien de kleine dingen. De letterlijke vertaling van de Latijnse spreuk: Concordia res parvae crescunt. (Ooit vertaald als ‘Eendracht maakt macht’)    Lees meer


huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken hard op school en moeten thuis ook ontspannen. Wel vragen we u veelLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


missie en visie

Missie Eendracht United: wij willen een school zijn die wereldgericht is, waar samen leren, samen spelen en samen werken centraal staan. Vandaar ook de specialeLees meer


rapporten

De school vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Om die reden proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte teLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Schoolplan 2015-2019

Elke 4 jaar wordt er een nieuw schoolplan opgesteld. Bij het maken hiervan kijken we terug naar wat in de voorgaande jaren bereikt is enLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur lesLees meer


waarom kiezen voor De Eendracht?

In tien punten geven we u kort aan wat wij uw kind te bieden hebben en waar we trots op zijn! We zijn een goede,Lees meer