Ondersteuningprofiel (SOP)

Scholen zijn verplicht een ‘Ondersteuningprofiel’ (SOP) beschikbaar te hebben. Het Ondersteuningsprofiel is bedoeld om inzicht te geven in de manier waarop wij als school onze zorgstructuur hebben ingericht.

Delen via