Schoolafspraken voor kinderen

Op onze school hebben we zes positief geformuleerde schoolafspraken centraal staan.
Iedere maand belichten we één schoolafspraak extra die we ook in de klas bespreken. Dit zijn de zes schoolafspraken:

  1. We lopen rustig door de school
  2. We helpen elkaar
  3. We houden de school netjes
  4. We voelen ons veilig in en buiten de school
  5. We gebruiken fijne woorden als we werken en spelen
  6. Eerst denken, dan doen

 

Delen via