kinderopvang

Wij hebben de opvang van kinderen uitbesteed aan Kindercentrum.nl. Deze professionele organisatie is verantwoordelijk voor VSO en BSO.
Bij Smallsteps kan uw kind in een veilige omgeving, met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en in een warme sfeer.

Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met Kindercentrum.nl via telefoonnummer 088-7500801 of email apeldoorn@kindercentrum.nl.

Voorschoolse opvang (VSO)

Er bestaat voor kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van Voorschoolse opvang (VSO) Deze Voorschoolse opvang wordt geregeld door Smallsteps. Vanaf 7.30 uur start de VSO in onze school.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. De kinderen nemen zelf brood, drinken en eventueel een stuk fruit mee. We vragen u gezonde voeding mee te geven voor het overblijven. Kinderen worden gestimuleerd het meegebrachte eten op eten. Als dit niet lukt, wordt er geen drama van gemaakt, overblijven moet leuk blijven! Het overgebleven eten gaat altijd mee naar huis, zodat u ziet wat uw kind heeft gegeten.

Smallsteps coördineert de tussenschoolse opvang. Voor het overblijven moet worden betaald. Betalen gebeurt met een strippenkaart. Zo hoeven de kinderen zelf geen geld mee te nemen. Op school is het aanspreekpunt voor de TSO Petra van Ravenswaay.
Bso-2011

Buitenschoolse opvang (BSO)

Smallsteps verzorgt ook de buitenschoolse opvang. De naam van de BSO is “Torenkamer” en wordt in de lokalen boven gerealiseerd. Dit jaar zal, i.v.m. het grote aantal afnemers, ook een klaslokaal voor de BSO gebruikt worden. De BSO’leidsters vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie.

Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop. Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken. Ontlading en ontspanning staan centraal binnen de BSO.
Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met kinderopvangorganisatie Smallsteps.
Bso-2011b

Delen via