Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen zoals vastgesteld door het ministerie van onderwijs het doel is. 0ns onderwijsaanbod is evenwichtig verdeeld over de acht leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend lezen en rekenen  gr. 1 en 2Schatkist taal en rekenen
Sociaal Emotionele Ontwikkeling gr. 1 en 2Rikki
Aanvankelijk lezen gr. 3Lijn 3
Voortgezet technisch lezenEstafette
Nederlandse taalTaal Actief 4
Begrijpend lezenNieuwsbegrip XL
Rekenen en wiskundePluspunt
Schrijven

Klinkers in groep 3

Pennenstreken groep 4 t/m 6

Schrijven in de basisschool in groep 7 en 8

EngelsTake it easy
Lichamelijke oefeningPlanmatig bewegingsonderwijs
AardrijkskundeDe Blauwe Planeet
GeschiedenisWijzer door de tijd
Natuur/Biologie/TechniekNatuniek
Sociaal Emotionele vormingKinderen en hun sociale talenten
MuziekVier muziek met….
Verkeer