Methodes

Onze belangrijkste opdracht is het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen zoals vastgesteld door het ministerie van onderwijs het doel is.

Ons onderwijsaanbod is evenwichtig verdeeld over de acht leerjaren en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. We maken gebruik van de volgende methoden:

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

gr. 1 t/m 8

Leefstijl
Aanvankelijk lezen

gr. 3

Lijn 3
Voortgezet technisch lezen en leesbevordering

gr. 4 t/m 8

Karakter
Nederlandse taal

gr. 4 t/m 8

Taal Actief 5
Begrijpend lezen

gr. 5 t/m 8

Nieuwsbegrip XL
Rekenen en wiskunde

gr. 3 t/m 8

Pluspunt 4

 

Schrijven

gr. 3

gr. 4 t/m 6

gr. 7 en 8

 

Klinkers

Pennenstreken

Schrijven in de basisschool

Engels

gr. 1 t/m 8

Take it easy
Aardrijkskunde

gr. 5 t/m 8

De Blauwe Planeet
Geschiedenis

gr. 5 t/m 8

Wijzer door de tijd
Natuur/Biologie/Techniek

gr. 5 t/m 8

Natuniek
Verkeer

gr. 6 en 7

‘De Verkeerskrant’ van Veilig Verkeer Nederland
 

Blits  gr. 6

 

Studievaardigheden