Methodes

Onze belangrijkste opdracht is het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen zoals vastgesteld door het ministerie van onderwijs het doel is.

Ons onderwijsaanbod is evenwichtig verdeeld over de acht leerjaren en bereidt onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs.  Bij de kleutergroepen 1 en 2 werken vanuit betekenisvolle thema’s waarbij de leerlingen betrokken worden.  Het beredeneerde aanbod wordt opgedaan middels spelend leren in uitdagende, rijke hoeken en door doelgerichte instructie van de leerkracht.

Vanaf groep 3 t/m 8 maken we gebruik van moderne methodes:

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

gr. 1 t/m 8

Leefstijl
Aanvankelijk lezen gr. 3 Lijn 3
Voortgezet technisch lezen en leesbevordering

gr. 4 t/m 8

Karakter
Nederlandse taal    gr. 4 t/m 8 Taal Actief 5
Rekenen en wiskunde   gr. 3 t/m 8 Pluspunt 4
Blits  gr. 5, 6, 7 en 8 Studievaardigheden
Schrijven  gr. 3

Schrijven  gr. 4 t/m 6

Schrijven  gr. 7 en 8

 

Klinkers

Pennenstreken

Schrijven in de basisschool

Engels Stepping Stones
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur  gr. 5 t/m 8 CODE D
Verkeer gr. 6 en 7 Verkeerskrant van VVN