Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van opbrengstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen zoals vastgesteld door het ministerie van onderwijs het doel is.

Ons onderwijsaanbod is evenwichtig verdeeld over de acht leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend lezen en rekenen

gr. 1 en 2

 Schatkist taal en rekenen

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

gr. 1 t/m 8

Leefstijl

Aanvankelijk lezen

gr. 3

Lijn 3

Voortgezet technisch lezen en leesbevordering

gr. 4 t/m 8

Karakter

Nederlandse taal

gr. 4 t/m 8

Taal Actief 4

Begrijpend lezen

gr. 5 t/m 8

Nieuwsbegrip XL

Rekenen en wiskunde

gr. 3 t/m 8

Pluspunt 4

 

Schrijven

gr. 3

gr. 4 t/m 6

gr. 7 en 8

 

Klinkers

Pennenstreken

Schrijven in de basisschool

Engels

gr. 1 t/m 8

Take it easy

Aardrijkskunde

gr. 5 t/m 8

De Blauwe Planeet

Geschiedenis

gr. 5 t/m 8

Wijzer door de tijd

Natuur/Biologie/Techniek

gr. 5 t/m 8

Natuniek

Verkeer

gr. 5 t/m 8

‘De Verkeerskrant’ van Veilig Verkeer Nederland

 

Blits  gr. 6

 

Studievaardigheden