Teamscholing

Teamscholing

Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor is het nodig dat ook het schoolteam zich blijft ontwikkelen.

In het schooljaar 2022- 23 reserveren wij 4 studiedagen voor teamscholing. Daarnaast volgen verschillende teamleden een individuele studie om zich te verder te professionaliseren in een bepaald onderwerp. De data van de studiedagen worden vanaf het begin van het nieuwe schooljaar opgenomen in de jaarkalender op de schoolwebsite.

Professionele cultuur

We streven er naar te werken vanuit een professionele schoolcultuur. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken en we leren van elkaar door kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar feedback te geven.

Door open te blijven staan voor nieuwe inzichten en ons nieuwe doelen te blijven stellen, blijven we ons voortdurend ontwikkelen.