dit jaar onder de aandacht

Ook onze school is een organisatie die voortdurend in beweging is. Steeds opnieuw wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit en de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school. Hieronder sommen we kort op welke ontwikkelingen er op school gaande zijn dan wel binnen afzienbare tijd starten.

ICT
Voor onze ouders is het Ouderportaal van Parnassys opengesteld. Ouders kunnen hierdoor online de administratie en de resultaten van hun eigen kinderen volgen.

Vanaf 2016-2017 zullen we ons beraden op de inzet van nieuwe computers, omdat de huidige dan afgeschreven worden. Deze oriëntatie wordt bovenschools begeleid door ICT’ers van Leerplein055.

Engels
Het schooljaar 2017-2018 werken we aan de implementatie van de nieuwe methode voor Engels, die vorig jaar is aangeschaft; Take it easy.

Onderwijskundige ontwikkelingen
De teamscholing wordt dit jaar ingezet voor

  • de tweede fase in het analyseren en presenteren van de opbrengsten in de groepen door leerkrachten zelf (voorheen deden de IB en directeur dit),
  • verfijning van het werken met de leerlijnen bij de kleuters (alleen leerkrachten kleuters en IB), wat dit jaar zal leiden tot koppeling van de leerlijnen aan de thema’s, die gebruikt worden.
  • het verzorgen van een passend aanbod voor de beter presterende leerlingen (leerkrachten werken samen in groepen OB-MB-BB) in alle groepen. Dit jaar leidt dit tot beleid voor de volgende jaren m.b.t. dit onderwerp.
  • Dit schooljaar werken we mee aan het onderzoek van de Hoge School van Amsterdam naar de opzet van het antipestprogramma Prima aanpak. Dit onderdeel koppelen we aan de observatieperiode (de eerste 10 schoolweken) van ZIEN! het LVS voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op onze school.

We implementeren een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3: Lijn 3. de bijpassende schrijfmethode Klinkers wordt ook in gebruik genomen in deze groep.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar het Schoolplan 2015-2019 en de Ontwikkelagenda 2017-2018.

Schoolplan 2015-2019

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018