Teamscholing

Teamscholing

Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor is het nodig dat ook het schoolteam zich continue blijft ontwikkelen.

In het schooljaar 2020- 21 hebben wij 3 studiedagen en een aantal studiemiddagen vastgelegd voor teamscholing. Daarnaast volgen verschillende teamleden een individuele studie om zich te verder te professionaliseren in een bepaald onderwerp.

Professionele cultuur

We streven er naar te werken vanuit een professionele schoolcultuur. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken en we leren van elkaar door kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar feedback te geven.

Wij werken aan schoolsucces door ieders talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dit geldt voor onze leerlingen, maar ook voor het schoolteam. Door open te blijven staan voor nieuwe inzichten en ons nieuwe doelen te blijven stellen, blijven we ons voortdurend ontwikkelen.