Teamscholing

Teamscholing

Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Dit kan alleen als ook het schoolteam zich continue blijft ontwikkelen en scholen. In het schooljaar 2018-2019 hebben wij  3 studiedagen en 3 studiemiddagen vastgelegd voor teamscholing. Daarnaast volgen verschillende teamleden een individuele studies om zich te verder te professionaliseren in een bepaald onderwerp.

Professionele cultuur

We streven er naar te werken vanuit een professionele schoolcultuur. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken en we leren van elkaar door kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar feedback te geven. Hiertoe komen leerkrachten ook elkaars lessen bekijken om te leren van elkaar.

Wij werken aan schoolsucces door ieders talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dit geldt voor onze leerlingen, maar ook voor het schoolteam. Door open te blijven staan voor nieuwe inzichten en ons nieuwe doelen te blijven stellen, blijven we ons continue ontwikkelen.