Teamscholing

Teamscholing

Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor is het nodig dat ook het schoolteam zich blijft ontwikkelen.

In het schooljaar 2023- 24 reserveren wij 5 studiedagen voor teamscholing. Daarnaast zullen sommige leerkrachten een eigen vervolgstudie doen om zich te verder te specialiseren in een onderdeel. Afgelopen schooljaar hebben wij veel aandacht besteed aan doorontwikkeling van ons kleuteronderwijs volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast hebben alle leerkrachten scholing gehad om onze leerlingen goede vragen te stellen en betere feedback te geven. Een aantal leerkrachten hebben scholing gevolgd om beter tegemoet te kunnen komen aan onderwijs voor meer-begaafde leerlingen.

De data van de studiedagen worden vanaf het begin van het nieuwe schooljaar opgenomen in de jaarkalender op de schoolwebsite.

Professionele cultuur

We streven er naar te werken vanuit een professionele schoolcultuur. We spreken elkaar aan op gemaakte afspraken en we leren van elkaar door kennis en ervaring met elkaar te delen en elkaar feedback te geven.

Door open te blijven staan voor nieuwe inzichten en ons nieuwe doelen te blijven stellen, blijven we ons voortdurend ontwikkelen.