Bewegingsonderwijs (gym)

De meeste gymlessen op de Eendracht worden door een vakdocent gymnastiek gegeven. Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen evenveel profiteren van de kwalitatief hoogwaardige lessen bewegingsonderwijs van de vakdocent. De gymlessen die niet door een vakdocent worden gegeven staan altijd onder leiding van een hiervoor bevoegde leerkracht.

De gymlessen van de groepen 3 t/m 7 vinden plaats in de gymzaal in de Mangaanstraat op ongeveer 5 minuten lopen van de school.  De kinderen lopen in een rij van school naar de gymzaal, waarbij de voorste en de achterste kinderen fluorescerende hesjes dragen.  De groepen 8 hebben één gymles in de gymzaal Klingelbeek waarnaa

Omdat het omkleden van de jonge kinderen in groep 3 nog relatief veel tijd kost, kiezen we er in het geval van groep 3 voor om de twee gymlessen in de week samen te voegen, zodat er meer effectieve tijd om te gymmen overblijft.

Als kinderen om medische reden niet mogen gymmen, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.

Gymrooster 2021-2022

De groepen die  op dinsdag en vrijdag om 8.30u starten met gym, gaan vanuit huis direct naar de gymzaal in de Mangaanstraat.

Tijd Locatie Groep Leerkracht
Dinsdag 8.30 – 9.15u Mangaanstraat Groep 8a Toke (vakdocent)
9.15- 10.00u Mangaanstraat Groep 8b Toke (vakdocent)
10.00- 10.45u Mangaanstraat Groep 7 Toke (vakdocent)
10.45- 11.30u Mangaanstraat Groep 6 Toke (vakdocent)
13.15 – 14.00u Mangaanstraat Groep 5 Toke (vakdocent)
14.00- 14.45u Mangaanstraat Groep 4a Toke (vakdocent)
Donderdagmiddag 13.15 – 14.00u Mangaanstraat Groep 3 Maura
14.00- 14.45u Mangaanstraat Groep 3 Maura
Vrijdag
8.30 – 9.15u Mangaanstraat Groep 5 Toke (vakdocent)
9.15- 10.00u Mangaanstraat Groep 4a Toke (vakdocent)
10.00- 10.45u Mangaanstraat Groep 4b Toke (vakdocent)
10.45- 11.30u Mangaanstraat Groep 4b Toke (vakdocent)
13.15 – 14.00u Mangaanstraat Groep 6 Seline
14.00- 14.45u Mangaanstraat Groep 7 Savannah
13.00 – 14.00u Klingelbeek Groep 8a Cynthia
14.00- 15.00u Klingelbeek Groep 8b Cynthia

Groep 1 en 2
De leerlingen uit de groepen 1 en 2 hebben gymles in hun eigen speellokaal op school. Ze hoeven hiervoor geen speciale kleding te hebben, maar wel gymschoenen (voorzien van naam en zonder veters). Bij mooi weer gymmen de kinderen buiten.

Gymkleding
Om hygiënische redenen is gymkleding verplicht vanaf groep 3. Wanneer de gymkleding vergeten is kan niet aan de gymles worden deelgenomen. Er is geen speciale kleding voorgeschreven, maar gymschoenen zijn verplicht. Schoeisel wat in de zaal gedragen wordt, mag niet ook buiten gedragen zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan in de gymzaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 douchen of wassen zich na de gymles.

Sport na schooltijd
De Eendracht is een actieve deelnemer aan de diverse schoolsporttoernooien vanaf groep 3 op diverse woensdagmiddagen gedurende het schooljaar. Ouders zijn tijdens deze sporttoernooien van harte welkom om de kinderen aan te moedigen! Ouders die een team willen begeleiden tijdens de sporttoernooien kunnen dat bij school aangeven.