Bewegingsonderwijs (gym)

De meeste gymlessen worden verzorgd door Toke Damgrave, onze vakdocent bewegingsonderwijs.  Gymlessen kunnen alleen verzorgd worden door de eigen leerkracht, indien hij/zij  gymbevoegdheid heeft.

De groepen 3 t/m 8 hebben 2 gymlessen per week. De gymlessen vinden plaats in de gymzaal in de Mangaanstraat op ongeveer 5 minuten lopen van de school. De kinderen lopen in tweetallen in een rij waarbij de voorste en de achterste kinderen fluorescerende hesjes dragen.

De groepen 7 en 8 hebben één gymles in gymzaal de Klingelbeek. Omdat deze gymzaal ligt wat verder van school, gaan de kinderen met de fiets. De school zorgt voldoende begeleiding om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 gymmen en bewegen in hun eigen speellokaal op school. Ze hoeven hiervoor geen speciale kleding te hebben, maar wel gymschoenen (voorzien van naam en zonder veters). Bij mooi weer kan de gymles ook buiten zijn.

Indien kinderen om medische reden niet mogen gymmen, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.

Gymrooster groep 3 t.m 8    –   schooljaar 2023-2024

Maandag
13.15 -14.00u Groep 4 Mangaanstraat Vakdocent gym – Fabrice
Dinsdag
10.15 – 11.00u Groep 3a Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
11.00 – 11.45u Groep 3b Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
Pauze
12.15 – 13.00u Groep 4 Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
13.00 – 13.45u Groep 5 Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
Woensdag
10.45 – 11.30u Groep 6a Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
Pauze
12.00 – 12.45u Groep 6b Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
12.45 – 13.30u Groep 8 Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
13.30 – 14.15u Groep 7 Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
Donderdag
11.15 – 12.00u Groep 5 Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
Vrijdag
10.15 – 11.00u Groep 6a Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
11.00 – 11.45u Groep 6b Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
Pauze
12.15– 13.00u Groep 3a Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
13.00 – 13.45u Groep 3b Mangaanstraat Vakdocent gym – Toke
Vrijdag Klingelbeek (op de fiets)
12.30 – 13.15u Groep 7 Klingelbeek Groepsleerkracht- Sietske
13.15 – 14.00u Groep 8 Klingelbeek Groepsleerkracht – Désirée

Gymkleding
Om hygiënische redenen is gymkleding verplicht vanaf groep 3. Wanneer de gymkleding vergeten is kan niet aan de gymles worden deelgenomen. Er is geen speciale kleding voorgeschreven, maar gymschoenen zijn verplicht. Schoeisel wat in de zaal gedragen wordt, mag niet ook buiten gedragen zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan in de gymzaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 douchen of wassen zich na de gymles.

Sport na schooltijd
De Eendracht is een actieve deelnemer aan de diverse schoolsporttoernooien vanaf groep 3 op diverse woensdagmiddagen gedurende het schooljaar. Ouders zijn tijdens deze sporttoernooien van harte welkom om de kinderen aan te moedigen.