Bewegingsonderwijs (gym)

De meeste gymlessen op de Eendracht worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs. Gymlessen kunnen alleen verzorgd worden door de eigen leerkracht, indien hij/zij  gymbevoegdheid heeft.

De gymlessen zijn in de gymzaal in de Mangaanstraat op ongeveer 5 minuten lopen van de school.  De kinderen lopen in een rij van school naar de gymzaal, waarbij de voorste en de achterste kinderen fluorescerende hesjes dragen.

De gymles op vrijdagmiddag van de groepen 6 en 8 is in gymzaal de Klingelbeek. Omdat deze gymzaal ligt wat verder van school, gaan de kinderen op en neer op de fiets. De school zorgt voldoende begeleiding om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Groep 7 start op dinsdagochtend om 8.30u met gym. De kinderen gaan vanuit huis direct naar de gymzaal in de Mangaanstraat.

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 hebben gymles in hun eigen speellokaal op school. Ze hoeven hiervoor geen speciale kleding te hebben, maar wel gymschoenen (voorzien van naam en zonder veters). Bij mooi weer gymmen de kinderen buiten.

Indien kinderen om medische reden niet mogen gymmen, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.

Gymrooster 2022-2023

Gymzaal in de Mangaanstraat

Dinsdagochtend

08.30u – 09.15u

7

vakdocent: Toke

09.15u – 10.00u

6

vakdocent: Toke

10.15u – 11.00u

3

vakdocent: Toke

11.00u – 11.45u

4

vakdocent: Toke
Woensdagochtend

11.00u – 11.45u

8

vakdocent: Toke
 Woensdagmiddag

12.30u – 13.15u

5a

vakdocent: Toke

13.15u – 14.05u

5b

vakdocent: Toke
Donderdagmiddag

12.30u – 13.15u

6

Britt

13.15u – 14.05u

7

Désirée
Vrijdagochtend

08.30u – 09.15u

5b

vakdocent: Toke

09.15u – 10.00u

5a

vakdocent: Toke

10.15u – 11.00u

4

vakdocent: Toke

11.00u – 11.45u

3

vakdocent: Toke

Gymzaal ‘de Klingelbeek’

Vrijdagmiddag

12.30u – 13.15u

8

Désirée

Gymkleding
Om hygiënische redenen is gymkleding verplicht vanaf groep 3. Wanneer de gymkleding vergeten is kan niet aan de gymles worden deelgenomen. Er is geen speciale kleding voorgeschreven, maar gymschoenen zijn verplicht. Schoeisel wat in de zaal gedragen wordt, mag niet ook buiten gedragen zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan in de gymzaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 douchen of wassen zich na de gymles.

Sport na schooltijd
De Eendracht is een actieve deelnemer aan de diverse schoolsporttoernooien vanaf groep 3 op diverse woensdagmiddagen gedurende het schooljaar. Ouders zijn tijdens deze sporttoernooien van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!