Bewegingsonderwijs (gym)

Op de Eendracht wordt het merendeel van de gymlessen door een vakdocent gymnastiek gegeven. Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen evenveel profiteren van de kwalitatief hoogwaardige lessen bewegingsonderwijs van de vakdocent. De gymlessen die niet door een vakdocent worden gegeven staan altijd onder leiding van een hiervoor bevoegde leerkracht.

De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in de gymzaal in de Mangaanstraat op ongeveer 5 minuten lopen van de school.  De kinderen lopen in een rij van school naar de gymzaal, waarbij de voorste en de achterste kinderen fluorescerende hesjes dragen.

Omdat het omkleden van de jonge kinderen in groep 3 nog relatief veel tijd kost, kiezen we er in het geval van groep 3 voor om de twee gymlessen in de week samen te voegen, zodat er meer effectieve tijd om te gymmen overblijft.

Als kinderen om medische reden niet mogen gymmen, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.

Gymrooster 2020-2021

De groepen die  op dinsdag en vrijdag om 8.30u starten met gym, gaan vanuit huis direct naar de gymzaal in de Mangaanstraat.

 

Tijd Locatie Groep Leerkracht
Dinsdag 8.30 – 9.15u Mangaanstraat Groep 8 Christiaan
9.15- 10.00u Mangaanstraat Groep 6 Christiaan
10.00- 10.45u Mangaanstraat Groep 5 Christiaan
10.45- 11.30u Mangaanstraat Groep 4 Christiaan
13.15 – 14.00u Mangaanstraat Groep 7a Christiaan
14.00- 14.45u Mangaanstraat Groep 7b Christiaan
Donderdagmiddag 13.15 – 14.00u Mangaanstraat Groep 3b Monique
14.00- 14.45u Mangaanstraat Groep 3b Monique
Vrijdag
8.30 – 9.15u Mangaanstraat Groep 8 Christiaan
9.15- 10.00u Mangaanstraat Groep 6 Christiaan
10.00- 10.45u Mangaanstraat Groep 3a Christiaan
10.45- 11.30u Mangaanstraat Groep 3a Christiaan
13.15 – 14.00u Mangaanstraat Groep 5 Monique
14.00- 14.45u Mangaanstraat Groep 4 Monique
13.00 – 14.00u Klingelbeek Groep 7a Savannah
14.00- 15.00u Klingelbeek Groep 7b Savannah

Groep 1 en 2
De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben gymles in hun eigen speellokaal op school. Ze hoeven hiervoor geen speciale kleding te hebben, maar wel gymschoenen (voorzien van naam en zonder veters). Bij mooi weer wordt de gymles ingevuld in de vorm van een buitenspel.

Gymkleding
Om hygiënische redenen is gymkleding verplicht vanaf groep 3. Wanneer de gymkleding vergeten is kan niet aan de gymles worden deelgenomen. Er is geen speciale kleding voorgeschreven, maar gymschoenen zijn verplicht. Schoeisel wat in de zaal gedragen wordt, mag niet ook buiten gedragen zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan in de gymzaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 douchen of wassen zich na de gymles.

Sport na schooltijd
De Eendracht is een actieve deelnemer aan de diverse schoolsporttoernooien vanaf groep 3 op diverse woensdagmiddagen gedurende het schooljaar. Ouders zijn tijdens deze sporttoernooien van harte welkom om de kinderen aan te moedigen! Ouders die een team willen begeleiden tijdens de sporttoernooien kunnen dat bij school aangeven.