Bewegingsonderwijs (gym)

De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 vinden allen plaats in de gymzaal in de Mangaanstraat op ongeveer 5 minuten lopen van de school.  De kinderen lopen in een rij van school naar de gymzaal, waarbij de voorste en de achterste kinderen fluoriserende jacks dragen.

Groep 3 wordt door twee volwassenen begeleid naar de gymzaal. Omdat het omkleden van de jonge kinderen in groep 3 nog relatief veel tijd kost, kiezen we er in het geval van groep 3 voor om de twee gymlessen in de week samen te voegen, zodat er meer effectieve gym tijd overblijft.  De gymlessen in groep 3 starten vanaf de herfstvakantie.

Het merendeel van de gymlessen wordt door een vakdocent gegeven. Om alle leerlingen te kunnen laten profiteren van de kwalitatief hoogwaardige lessen bewegingsonderwijs die een vakdocent kan geven, zal de gym docent  gedurende het jaar rouleren tussen de groepen.

De gymlessen die niet door een vakdocent worden gegeven staan altijd onder leiding van een hiervoor bevoegde leerkracht. Bijna ieder jaar zijn er ook stagiaires van het ROC Aventus ‘sport en bewegen’aan onze school verbonden. Zij lopen stage onder begeleiding van een bevoegde leerkracht of vakdocent.

Gymrooster 2019-2020

De groepen die  op dinsdag en vrijdag om 8.30u starten met gym, gaan vanuit huis direct naar de gymzaal in de Mangaanstraat.

Dinsdag:8.30u –  9.15ugroep 7vakdocent
9.15u- 10.00ugroep 8vakdocent
10.00u – 10.45ugroep 6/7vakdocent
10.45u – 11.30ugroep 6vakdocent
13.00u – 13.45ugroep 5vakdocent
13.45u – 14.30ugroep 4vakdocent
Donderdag13.00u – 13.45ugroep 3eigen leerkracht
13.45u – 14.30ugroep 3eigen leerkracht
Vrijdag 8.30u –  9.15ugroep 6/7vakdocent
9.15u- 10.00ugroep 6vakdocent
10.00u – 10.45ugroep 5vakdocent
10.45u – 11.30ugroep 4vakdocent
13.00u – 13.45ugroep 7eigen leerkracht
13.45u – 14.30ugroep 8eigen leerkracht

De kleuters
De leerlingen uit groep 1 en 2 hebben gymles in hun eigen speellokaal op school. Ze hoeven hiervoor geen speciale kleding te hebben, maar wel gymschoenen (voorzien van naam en zonder veters). Bij mooi weer wordt de gymles ingevuld in de vorm van een buitenspel.

Als kinderen niet mogen gymmen, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.

Gymkleding
Om hygiënische redenen is gymkleding verplicht. Wanneer de gymkleding vergeten is kan niet aan de gymles worden deelgenomen. Er is geen speciale kleding voorgeschreven, maar gymschoenen zijn verplicht. Schoeisel wat in de zaal gedragen wordt, mag niet ook buiten gedragen zijn. Zwarte zolen zijn niet toegestaan in de gymzaal.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 douchen of wassen zich na de gymles.

Sport na schooltijd
De Eendracht is een actieve deelnemer aan de diverse schoolsporttoernooien voor de midden- en bovenbouw op diverse woensdagmiddagen gedurende het schooljaar. We vinden het leuk als hiervoor veel belangstelling is van ouders, om de kinderen aan te moedigen! Ouders die een team willen trainen en/of begeleiden tijdens de sporttoernooien kunnen dat altijd bij school aangeven.

Vanuit de Brede School bieden wij ook een ruim aanbod van sportmogelijkheden na schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn een sportinstuif op donderdagmiddag, De ‘Sport van de Maand’, een sportdag, etc.