bewegingsonderwijs (gym)

Gym 2017-2018

Maandagmorgen:groepen 3 (na de herfstvakantie) en 5 (Mangaanstraat)
Dinsdagmorgen:groepen 7 en 8 (Klingelbeek)
Woensdagmorgen:groepen 4 en 6 (Mangaanstraat)
Vrijdagmorgen:groepen 7 en 8 (Klingelbeek)
Vrijdagmorgen:groepen 4, 5 en 6 (Mangaanstraat)

De kleuters
De kleuters hebben gymles in hun eigen speellokaal. Ze hoeven hiervoor geen speciale kleding te hebben, maar wel gymschoenen (voorzien van naam en zonder veters). Bij mooi weer hebben ze in plaats van gym, buitenspel.

Groep 3 t/m 8
De leerlingen van de groepen 3, 4, 5 en 6 hebben op gymles in het gymnastieklokaal aan de Mangaanstraat. Ze lopen als groep naar de gymzaal. De voorste en de achterste kinderen van de rij dragen fluoriserende jacks. Groep 3 wordt door twee volwassenen begeleid naar de gym.
De groepen 7 en 8 hebben gym aan de Klingelbeek. Deze kinderen gaan met de fiets en dragen fluoriserende jacks.

De leerkrachten van De Eendracht zijn bevoegd om gym te geven. Zo niet, dan zorgen we dat de gymlessen door een bevoegde leerkracht gegeven worden. Dit jaar verzorgt juf Cynthia de gymlessen voor groep 7 en neemt juf Lieke groep 8 dan over.

Als kinderen om de een of andere reden niet mogen gymmen, dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.

Bijna ieder jaar zijn er ook stagiairs van het ROC Aventus/sportafdeling  aan onze school verbonden. Zij lopen stage onder begeleiding van een bevoegde leerkracht.

Gymkleding
Om hygiënische redenen is gymkleding verplicht. Wanneer de gymkleding vergeten is kan niet aan de gymles worden deelgenomen. Er is geen speciale kleding voorgeschreven, maar gymschoenen zijn verplicht. Schoeisel in de zaal mag niet buiten gedragen zijn en geen zwarte zool hebben.
Na de gymles gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wassen of douchen.

Sport na schooltijd
Onze school schrijft zich elk jaar in voor sporttoernooien samen met andere basisscholen. Hieraan nemen vooral leerlingen uit de midden- en bovenbouw deel. We vinden het leuk als hiervoor veel belangstelling is van de ouders, die de kinderen langs de lijn aanmoedigen! Ook zou het fijn zijn als ouders een team willen trainen en/of begeleiden. U kunt zich hiervoor opgeven middels het hulpouderformulier of bij de leerkracht van uw kind(eren).

De Brede School biedt ook vele sportmogelijkheden aan. Denk aan de sportinstuif op donderdagmiddag, Sport van de Maand, een sportdag, etc.