Buitenschoolse opvang (BSO)

Hetkindercentrum.nl verzorgt de buitenschoolse opvang. De naam van de BSO is “Torenkamer” en wordt in de lokalen op de eerste verdieping gerealiseerd.

De BSO’leid(st)ers vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop. Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leid(st)ers. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken. Ontlading en ontspanning staan centraal binnen de BSO.

Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met kinderopvangorganisatie hetkindercentrum.nl