Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang op onze school wordt verzorgd door Hetkindercentrum.nl en vindt plaats in op de eerste verdieping van ons schoolgebouw.

De pedagogisch medewerkers van de BSO vangen kinderen op na schooltijd en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ontladen in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. De kinderen kunnen lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de pedagogisch medewerkers.  Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken. Ontlading, plezier en ontspanning staan centraal binnen de BSO.  Een pedagogisch werkplan ligt ten grondslag aan het handelen van de pedagogisch medewerkers. Dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de na-schoolse opvang. Kwalitatief, gevarieerd en met persoonlijke aandacht en verzorging.

Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met kinderopvangorganisatie hetkindercentrum.nl