Ondersteuning van ouders in de school

Goed contact tussen school en ouders is essentieel voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zijn wij voor de organisatie van veel activiteiten afhankelijk van de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat de ouders van de school het leerkrachtenteam ondersteunen met talloze zaken. Ook u kunt misschien een bijdrage leveren aan de school van uw kind.

Voorbeelden van de mogelijkheden waarbij ouders een actieve bijdrage aan de school leveren:
• lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• lid van de oudervereniging (OV)
• lid van de evenementencommissie (EC)
• trainer/begeleider van een team tijdens de naschoolse sporttoernooien
• hulpouder bij vieringen, handvaardigheid of andere activiteiten met de kinderen
• vervoer en/of hulpouder bij excursies en lessen buiten de school
• hulp bij buitenschoolse activiteiten
• seizoentafelwerkgroep (inrichting van de thematafel in de schoolhal en bij de kleutergroepen)
• terugkerende controles bij de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis of neten

Indien u interesse heeft in één van bovengenoemde activiteiten, kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind of bij de directie van de school.