Ouders als onderdeel van de school

De ouders van de leerlingen maken deel uit van onze schoolgemeenschap. Een goed contact tussen school en ouders is een essentieel voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

Daarnaast zijn wij ook voor veel activiteiten afhankelijk van de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat de ouders van onze school het leerkrachtenteam ondersteunen met talloze zaken. Ook u kunt misschien  een belangrijke bijdrage leveren aan de school van uw kind.

Ouderparticipatie
Een greep uit de mogelijkheden waarbij ouders een bijdrage aan de school kunnen leveren:
• lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• lid van de oudervereniging (OR)
• lid van de evenementencommissie (EC)
• trainer/begeleider van schoolsportteams
• hulp bij festiviteiten en/of activiteiten
• overblijfkracht tijdens de middagpauze (o.l.v. Kindercentrum.nl)
• hulpouder bij (kleuter-)groepen
• hulpouder bij excursies en lessen buiten de school
• hulp bij buitenschoolse activiteiten
• seizoentafelwerkgroep (inrichting van de thematafel in de schoolhal en bij de kleutergroepen)
• controle van leerlingen op de aanwezigheid van hoofdluis of neten

Aan het begin van het schooljaar wordt de “hulpouderbrief” meegegeven, met daarin alle activiteiten waaraan ouders kunnen deelnemen. D.m.v. een inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor een activiteit naar keuze. Natuurlijk kunt u zich ook gedurende het schooljaar opgeven.