Ouders als onderdeel van de school

Goed contact tussen school en ouders is essentieel voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zijn wij ook voor veel activiteiten afhankelijk van de hulp van ouders. Wij zijn dan ook blij dat de ouders van de school het leerkrachtenteam ondersteunen met talloze zaken. Ook u kunt misschien  een belangrijke bijdrage leveren aan de school van uw kind.

Een greep uit de mogelijkheden waarbij ouders een bijdrage aan de school kunnen leveren:
• lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• lid van de oudervereniging (OV)
• lid van de evenementencommissie (EC)
• trainer/begeleider van een team tijdens de sporttoernooien op woensdagmiddag
• hulp bij festiviteiten en/of activiteiten
• overblijfkracht tijdens de middagpauze (o.l.v. Smallsteps)
• hulpouder bij kleutergroepen
• hulpouder bij excursies en lessen buiten de school
• hulp bij buitenschoolse activiteiten
• seizoentafelwerkgroep (inrichting van de thematafel in de schoolhal en bij de kleutergroepen)
• controle van leerlingen op de aanwezigheid van hoofdluis of neten

Indien u interesse heeft in één van bovengenoemde activiteiten, kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind of bij de directie van de school.