Ondersteuning van ouders in de school

Bij de organisatie van veel activiteiten op school is de hulp van ouders onmisbaar. Voorbeelden van zaken waarbij ouders een  belangrijke bijdrage leveren:
• lid van de medezeggenschapsraad (MR)
• lid van de oudervereniging (organisatie van activiteiten voor de kinderen)
• begeleider van een team bij naschoolse sporttoernooien
• hulpouder bij vieringen, handvaardigheid of andere activiteiten met de kinderen
• vervoer en/of hulpouder bij excursies en lessen buiten de school
• hulp bij buitenschoolse activiteiten
• controles op de aanwezigheid van hoofdluis of neten

Indien u interesse heeft in één van bovengenoemde activiteiten, kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind of bij de directie van de school.