Personeel in de school

Het Schoolteam

In het schooljaar 2022-23 starten wij met 13 leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in 10 groepen.

Daarnaast bestaat het schoolteam uit een vakdocent bewegingsonderwijs, een onderwijsassistente, een intern begeleider (IB), een conciërge en de directeur.

Vervangende leerkrachten
Een groep kan een fulltime werkende leerkracht hebben of twee leerkrachten die in deeltijd werken. In het laatste geval zorgen de leerdrachten onderling voor een goede taakverdeling en overdracht.

In het geval van afwezigheid van de vaste leerkracht door ziekte of studieverlof, kijken wij in eerste instantie of wij de vervanging intern kunnen opvangen. Is dit niet mogelijk, dan doen we een beroep op de invallerspool van het professionele uitzendbureau voor leerkrachten waar Leerplein055 mee samenwerkt.  Het landelijke leerkrachtentekort wordt ook in onze regio steeds voelbaarder. In het uiterste geval kan dit tot gevolg hebben er een dag geen invaller beschikbaar is en wij de kinderen deze dag geen onderwijs kunnen bieden.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het lesprogramma al klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven wat al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is.

Onderwijsondersteunend personeel in de school

Gedragsspecialisten:  Sinds de invoering van Passend onderwijs in 2015, werkt onze school nauw samen met het Samenwerkingsverband (SWV) in Apeldoorn.  Het SWV  beschikt over verschillende specialisten op het gebied van de zorg, die in overleg met ouders en onze intern begeleider kunnen worden ingezet voor extra ondersteuning van de school.  Samen met Schoolmaatschappelijk werk en de GGD (Kernteam voor ondersteuning op school) kan hulp georganiseerd worden voor het welzijn en de gezondheid van leerlingen.

Vrijwilligers:

Verschillende vrijwilligers helpen ons op vaste momenten in de week bij het begeleiden van de kleuters, knutselen, het afnemen van toetsen of extra lezen.

Dyslectische leerlingen worden op school begeleid door specialisten.

Stagiaires: 

Onze school biedt leerlingen van het ROC-Aventus stageplekken voor hun opleiding tot bijvoorbeeld onderwijsassistent.  Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding.  Bij het bewegingsonderwijs (gymlessen)  krijgen de leerkrachten ondersteuning van stagiaires van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding (CALO) uit Zwolle.

Overige mensen in de school: 

Met regelmaat nodigen wij mensen van buiten de school uit om gastlessen verzorgen. Te denken valt hierbij aan de kinderboekenschrijvers, het Rode Kruis, Amnesty International of medewerkers van het Park de Hoge Veluwe.  Medewerkers van CODA (bibliotheek) verzorgen lees-bevorderende activiteiten in de school. Daarnaast zetten wij cultuurgelden in voor het inhuren van creatieve lessen op gebied van dans, toneel, muziek, knutselen of programmeren.