Personeel in de school

Het vaste team op De Eendracht bestaat naast de leerkrachten uit een onderwijsassistente ter ondersteuning van de leerkrachten, een vakdocent bewegingsonderwijs, een intern begeleider (IB), een conciërge en een directeur.

Vervangende leerkrachten
Een groep kan één vaste leerkracht hebben of twee leerkrachten die in deeltijd werken. In het laatste geval zorgen de leerdrachten onderling voor een goede taakverdeling en overdracht.

In het geval van afwezigheid van de vaste leerkracht door ziekte of studieverlof, kijken wij in eerste instantie of wij de vervanging kunnen opvangen door één van de in deeltijd werkende collega’s een extra dag in te zetten. Is dit niet mogelijk, dan doen we een beroep op de invallerspool van het professionele uitzendbureau voor leerkrachten waar Leerplein055 mee samenwerkt.  Het landelijke leerkrachtentekort wordt ook in onze regio steeds voelbaarder. Helaas kan dit tot gevolg hebben dat in geval van onverwacht uitvallen door ziekte van de vaste leerkracht, wij de kinderen een dag geen onderwijs kunnen bieden. Kinderen van ouders die als gevolg hiervan een probleem met de opvang hebben, worden in dat geval opgevangen in een andere klas.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven wat al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Hiermee voorkomen wij dat het vaste lesprogramma wordt onderbroken, bij afwezigheid van de vaste leerkracht .

Onderwijsondersteunend personeel in de school

Gedragsspecialisten:  Sinds de invoering van Passend onderwijs in 2015, werkt onze school nauw samen met het Samenwerkingsverband (SWV)  Passend Onderwijs binnen Apeldoorn.  Het SWV  beschikt over verschillende specialisten op het gebied van de zorg, die in overleg met ouders en onze intern begeleider kunnen worden ingezet voor extra ondersteuning van de school.  Samen met Schoolmaatschappelijk werk en de GGD (Kernteam voor ondersteuning op school) kan hulp georganiseerd worden voor het welzijn en de gezondheid van leerlingen.

Vrijwilligers: Wij zijn gelukkig met de hulp van ervaren vrijwilligers op vaste momenten in de week, die de leerkrachten helpen bij het begeleiden van de kleuters, knutselen, het afnemen van toetsen of extra lezen.

Dyslectische leerlingen worden op school begeleid door specialisten.

Stagiaires
Onze school biedt leerlingen van het ROC-Aventus stageplekken voor hun opleiding tot bijvoorbeeld onderwijsassistent.  Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding.  Bij het bewegingsonderwijs (gymlessen)  krijgen de leerkrachten ondersteuning van stagiaires van de Academie voor Lichamelijk Opvoeding (CALO) uit Zwolle.  Zodra er stagiaires mee draaien in de groep van uw kind wordt u hierover geïnformeerd.

Overige mensen in de school

Met regelmaat nodigen wij mensen van buiten de school uit om gastlessen verzorgen. Te denken valt hierbij aan de kinderboekenschrijvers, het Rode Kruis, Amnesty International of medewerkers van het Park de Hoge Veluwe.  Medewerkers van CODA (bibliotheek) verzorgt gastlessen tijdens de Kinderboekenweek, de Kinderboekenjury, de Boekenbende (voor goede lezers in de bovenbouw).  Accres biedt verschillende sportactiviteiten waar scholen op kunnen inschrijven. Daarnaast zetten wij cultuurgelden in voor het inhuren van creatieve lessen op gebied van dans, muziek, knutselen of programmeren.