Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bedrag dat de school jaarlijks aan ouders vraagt om extra activiteiten buiten de lessen te bekostigen waarvoor de school geen bijdrage van het Rijk ontvangt. Voorbeelden van activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn: het jaarlijkse schoolreisje of schoolkamp gr. 8 / HAPS kamp gr. 7, sinterklaasfeest, Pasen en consumpties bij sportdagen, etc.

De hoogte van de Ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Alle inkomsten komen ten goede aan de kinderen op school. De oudervereniging is verantwoordelijk voor de begroting. Tijdens de jaarvergadering verantwoordt de oudervereniging zich naar de ouders over de uitgaven van het afgelopen schooljaar uit de  ouderbijdrage.

Nieuwe ouders waarvan het kind gedurende het schooljaar instroomt, betalen alleen voor de maanden dat hun kind op De Eendracht onderwijs heeft gehad. Voor elke maand van het schooljaar dat het kind nog niet op school zat, is er een aftrek van € 2,50 aftrek van het totaalbedrag. In het geval de 4 jarige nog niet mee gaat op schoolreisje zullen ook deze kosten vanzelfsprekend niet worden doorberekend.

U bent niet wettelijk verplicht tot betaling van de Ouderbijdrage. Wanneer u de ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen, dan verzoeken wij u de directeur van de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Wij zullen u in dit geval geen herinneringen meer sturen.

Voor schooljaar 22-23 is de Ouderbijdrage als volgt vastgesteld:

Groepen Ouderbijdrage Toelichting
1 t/m 4 €   60,00 schoolreisje – 1 dag, met de bus
5 en 6 €   65,00 schoolreisje – 1 dag, met de bus
7 € 107,50

Hapskamp, 3 dagen

8 € 107,50    Schoolkamp, 3 dagen

Alle boven genoemde bedragen zijn per kind.

Stichting Leergeld

Voor ouders en verzorgers met een minimum inkomen bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op Stichting Leergeld voor vergoeding van de Ouderbijdrage. De maximale vergoeding de Stichting Leergeld voor leerlingen uit basisonderwijs kan uitkeren is € 125,00 per kind per schooljaar.

Stichting Leergeld vergoedt:

  • De vrijwillige ouderbijdrage
  • De schoolreis
  • Het schoolkamp
  • Het Opstapprogramma van Stimenz.

Ouders die al ingeschreven staan bij Stichting Leergeld, kunnen hun aanvraag per e-mail sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl. Om aanvragen te kunnen behandelen, is er een brief van de school nodig waarin de volgende gegevens staan:

  • Een beschrijving van de gevraagde vergoeding, bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp.
  • De naam en groep van het kind waarvoor de vergoeding wordt gevraagd
  • Het te betalen bedrag.
  • De betaalgegevens van de school (het IBAN-nummer en de tenaamstelling). De vergoeding wordt altijd rechtstreeks aan de school gedaan.

Stichting Leergeld heeft een spreekuur op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de kelder van de Coda Bibliotheek, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn.

De stichting is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer          085-047 17 74 (lokaal tarief).

Gezinnen die nog niet bij Stichting Leergeld ingeschreven zijn, kunnen een aanvraag indienen via de website:  https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst.