Ouderbijdrage

De activiteiten die op school door de Oudervereniging/Evenementencommissie en de leerkrachten worden georganiseerd, kosten natuurlijk geld. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de sinterklaasviering, kerstviering, paasfeest enz. Bij sportevenementen wordt de kinderen een consumptie aangeboden en ook de kosten voor de eindmusical van groep 8 wordt uit de ouderbijdrage  bekostigd. Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreisjes. De Oudervereniging en het schoolteam stellen jaarlijks de bestemming van de schoolreisjes vast. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan met de schoolreisjes.

Aan het begin van het schooljaar worden de bedragen voor de verschillende activiteiten en de schoolreisjes vastgesteld en door de schooldirectie aan de MR voorgelegd voor goedkeuring.  Volgens de wettelijke voorschriften wordt er een oudercontract opgesteld m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Met de ondertekenen van het contract verlenen ouders toestemming tot het éénmalig innen van de ouderbijdrage.

Stichting Leergeld
Heeft u een inkomen tot 120% van het minimumloon? Dan kunt u voor de ouderbijdrage en het schoolreisgeld een beroep doen op Stichting Leergeld. Deze stichting kan ook bijspringen voor betaling van sport, muziek, of andere zaken. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159.