Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is een bedrag dat de school jaarlijks aan ouders vraagt om schoolactiviteiten te bekostigen waarvoor de school geen bijdrage van het Rijk ontvangt.  Voorbeelden van activiteiten die uit de ouderbijdrage worden betaald zijn: Sinterklaas, kerstdiner, Pasen, schoolreis of –kamp, verkeerswerkgroep, consumpties bij sportdag, etc.

De hoogte van de Ouderbijdrage wordt jaarlijks voorgesteld door de OV en aan de MR voorgelegd voor goedkeuring.  Volgens de wettelijke voorschriften stelt de school een oudercontract op waarin de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is opgenomen. Het bedrag is opgebouwd uit twee delen: een bedrag voor activiteiten en een bedrag voor het schoolreisje of schoolkamp.

Het bedrag voor de schoolreisjes verschilt per groep. U kunt ook besluiten om een hoger bedrag te betalen. Alle inkomsten komen ten goede aan de kinderen op school.

Nieuwe ouders met kinderen die gedurende het schooljaar instromen, betalen niet de ouderbijdrage voor het gehele schooljaar, maar alleen voor de maanden dat hun kind op De Eendracht onderwijs heeft gehad. Voor elke maand van het schooljaar dat het kind nog niet op school zat, is er € 2,50 aftrek van de jaarlijkse bijdrage van € 25,00.

Wanneer u de ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen, dan verzoeken wij u dit toe te lichten op de achterzijde van de overeenkomst.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Mochten wij de ouderbijdrage niet ontvangen, dan behouden wij het recht voor uw kind uit te sluiten van deelname van de schoolactiviteit en een vervangend programma te bieden. Dit is vanzelfsprekend zeer onwenselijk. We zullen dan ook altijd met u in overleg gaan om dit te vermijden.

Voor schooljaar 2019-2020 is de hoogte van de Ouderbijdrage als volgt vastgesteld:

GroepActiviteitenSchoolreisjeToelichting
1 en 2€ 25,00€ 30,001 dag, met de bus
3 en 4€ 25,00€ 30,001 dag, met de bus
5 en 6€ 25,00€ 35,001 dag, met de bus
7€ 25,00€ 70,00Hapsproject, 3 dagen
8€ 25,00€ 70,00Kamp, 3 dagen

Alle boven genoemde bedragen zijn per kind.

De school heeft het innen en beheren van de ouderbijdrage belegd bij Oudervereniging De Eendracht (OV). De activiteiten die betaald worden van de ouderbijdrage worden georganiseerd door school en vinden plaats onder schooltijd.

Stichting Leergeld

Voor ouders en verzorgers met een minimum inkomen bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op Stichting Leergeld voor vergoeding van de Ouderbijdrage. De maximale vergoeding de Stichting Leergeld voor leerlingen uit basisonderwijs kan uitkeren is € 125,00 per kind per schooljaar.

Stichting Leergeld vergoedt:

  • De vrijwillige ouderbijdrage
  • De schoolreis
  • Het schoolkamp
  • Het Opstapprogramma van Stimenz.

Ouders die al ingeschreven staan bij Stichting Leergeld, kunnen hun aanvraag per e-mail sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl. Om aanvragen te kunnen behandelen, is er een brief van de school nodig waarin de volgende gegevens staan:

  • Een beschrijving van de gevraagde vergoeding, bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp.
  • De naam en groep van het kind waarvoor de vergoeding wordt gevraagd
  • Het te betalen bedrag.
  • De betaalgegevens van de school (het IBAN-nummer en de tenaamstelling). De vergoeding wordt altijd rechtstreeks aan de school gedaan.

Stichting Leergeld heeft een spreekuur op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de kelder van de Coda Bibliotheek, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn.

De stichting is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer 085-047 17 74 (lokaal tarief).

Gezinnen die nog niet bij Stichting Leergeld ingeschreven zijn, kunnen een aanvraag indienen via de website:  https://www.leergeld.nl/apeldoornvoorst. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een huisbezoek in te plannen en het gezin in te schrijven.