Oudervereniging (OV) en Evenementencommisssie (EC)

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het bestuur van de oudervereniging heeft als belangrijkste taken:

♦ Het beheren van de “oudergelden” . Vaststellen en innen vrijwillige ouderbijdrage en ervoor zorg dragen dat deze gelden weer ten goede komen aan de kinderen op onze school.

♦ De medezeggenschapsraad (MR) adviseren over de hoogte van de ouderbijdrage.

♦ Het bijwonen van overlegvormen van de evenementencommissie (EC) en hen adviseren over de financiële haalbaarheid van activiteiten.

♦ De organisatie van een jaarlijkse ouderavond waarbij financiële verslaglegging aan ouders wordt gedaan en de begroting voor het nieuwe schooljaar met de geplande activiteiten worden gepresenteerd.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden:

  • Marijke Horst-Wersterhof (voorzitter)
  • Marloes Krist (secretaris)
  • Vacature penningmeester   (na aangekondigde vertrek van Karin Doeschot per sept’21)

Het bestuur is via e-mail bereikbaar: ov.eendracht@gmail.com

Evenementencommissie (EC)
De EC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging. Zij bestaat uit enthousiaste ouders die zich gezamenlijk inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan een goede sfeer binnen de school. Voorbeelden hiervan zijn het versieren van de school met kerstmis en de organisatie van de jaarlijkse vieringen en activiteiten gedurende het schooljaar (kindercircus, Avond 4 daagse, bingoavond, discoavond).

In het schooljaar 2021-22 is de Evenementencommissie als volgt samengesteld:

Marie José Bonekamp
Chantal Kerkdijk
Ilona Ponse
Manuela Merkx
Marissa Vd Broek
Marlieke Veenhuizen
Maud Meurs
Petra Bras
Nina Smid
Rianne Bonhof
Sabine vd Berg
Tessa Traarbach
Namens het leerkrachten team:
Natasja Verheul
Savannah Günther