Oudervereniging (OV) en Evenementencommisssie (EC)

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school en bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het bestuur van de oudervereniging heeft als belangrijkste taken:

♦ Het beheren van de “oudergelden” . Vaststellen en innen vrijwillige ouderbijdrage en ervoor zorg dragen dat deze gelden weer ten goede komen aan de kinderen op onze school.

♦ De medezeggenschapsraad (MR) adviseren over de hoogte van de ouderbijdrage.

♦ Het bijwonen van overlegvormen van de evenementencommissie (EC) en hen adviseren over de financiële haalbaarheid van activiteiten.

♦ Het beleggen van een jaarlijkse ouderavond waarbij financiële verslaglegging aan ouders wordt gedaan en de begroting voor het nieuwe schooljaar met de geplande activiteiten worden gepresenteerd.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden (sept 2019):

  • Jessica Trommel (voorzitter)
  • Karin Doeschot (penningmeester)
  • (vacature voor de functie van secretaris binnen de OV)

Het bestuur is via e-mail bereikbaar: ov.eendracht@gmail.com

Evenementencommissie (EC)
De EC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging. Zij bestaat uit enthousiaste ouders die zich gezamenlijk inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan een goede sfeer binnen de school. Voorbeelden hiervan zijn het versieren van de school met kerstmis en de organisatie van de jaarlijkse vieringen en activiteiten gedurende het schooljaar (kindercircus, Avond 4 daagse, bingoavond, etc.).

De Evenementencommissie is als volgt samengesteld (sept 2019):

Jolanda Wissink
Elske Smulders
Janique Hamerling
Fiona Weenink
Marie-José Bonekamp
Sabine van den Berg
Mirella van Schoonhoven-Elzinga
Marieke Lugthart
Chantal Kerkdijk
Nancy Spijkers
Samantha Reinink-Keijzer
Petra Bras
Natasja Verheul (namens het team van OBS De Eendracht)