Oudervereniging (OV) en Evenementencommisssie (EC)

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door ouders van leerlingen van de school.

Het bestuur van de oudervereniging heeft als belangrijkste taken:

♦ Het beheren van de “oudergelden” . Vaststellen en innen vrijwillige ouderbijdrage en ervoor zorg dragen dat deze gelden ten goede komen aan de kinderen op onze school.

♦ De medezeggenschapsraad (MR) adviseren over de hoogte van de ouderbijdrage.

♦ Uitwisseling met van de evenementencommissie (EC) – advies over de financiële haalbaarheid van activiteiten.

♦ De organisatie van een jaarlijkse ouderavond waarbij financiële verslaglegging aan ouders wordt gedaan en de begroting voor het nieuwe schooljaar met de geplande activiteiten worden gepresenteerd.

Het bestuur van oudervereniging bestaat uit de volgende leden (schooljaar 22-23):

-Marijke Horst (voorzitter)
-Nina Smid (secretaris)
-Hannie Kollerie (penningmeester)
-Marloes Krist (algemeen lid)
-Annemie Ritzen (algemeen lid)

Contactgegevens OV: ov.eendracht@gmail.com

Evenementencommissie (EC)
De EC valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de oudervereniging. Zij bestaat uit enthousiaste ouders die zich gezamenlijk inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan een goede sfeer binnen de school. Voorbeelden hiervan zijn het versieren van de school met kerstmis en de organisatie van de jaarlijkse vieringen en activiteiten gedurende het schooljaar (Lopathon, kindercircus, avondvierdaagse, bingoavond, discoavond etc.).

De Evenementencommissie als volgt samengesteld (schooljaar 2022-23):

-Marie-José Bonenkamp
-Tessa Traarbach
-Fiona Weenink
-Ilona Ponse
-Manuela Merkx
-Marissa van de Broek
-Rianne Bonhof
-Sabine van den Berg
-Chantal Kerkdijk
-Petra Bras (alleen voor organisatie avondvierdaagse)
Het leerkrachten team van de school worden in de EC vertegenwoordigd door:
Natasja Verheul        (gr. 1-2b)
Savannah Gunther   (gr. 6)