Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen. Van alle kinderen worden individuele portretfoto’s gemaakt en er wordt van alle klassen een groepsfoto gemaakt. We proberen ook de mogelijkheid te bieden om met broertjes en/of zusjes die (nog) niet bij ons op school gaan een foto te maken.