Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Naast de groepsfoto worden er van alle kinderen individuele portretfoto’s gemaakt.

Ook bieden we de mogelijkheid voor een foto met broertjes en/of zusjes, die (nog) niet bij ons op school zitten.

Ouders kunnen de foto’s van hun kinderen en de groep van hun kind digitaal bekijken en de gewenste foto’s online bestellen bij de schoolfotograaf.

Ouders die bezwaar hebben tegen het nemen van  foto’s van hun kind, geven dit vooraf aan bij de school.  Wij vragen u jaarlijks om schriftelijke toestemming.