Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school om foto’s te maken van de groepen. Naast de groepsfoto worden er van alle kinderen individuele portretfoto’s gemaakt.

Ook wordt de mogelijkheid geboden om met broertjes en/of zusjes, die (nog) niet bij ons op school zitten, een foto te maken.

Ouders kunnen de foto’s van hun kinderen en de groep van hun kind vervolgens digitaal bekijken en de gewenste foto’s bestellen bij de schoolfotograaf.