e-mail nieuwsbrief/Infomaandje

Om de ouders goed op de hoogte te houden van actuele zaken, wordt maandelijks het Infomaandje per e-mail verstuurd.  Zodoende bent u op de hoogte van geplande excursies, gastlessen of projecten. Ook de oudervereniging, de evementencommissie en de medezeggenschapsraad houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief. Mocht u e-mail adres wijzigen, vergeet u dan niet de school hiervan op de hoogte te stellen.