Communicatie van school naar onze ouders

Nieuwsbrief:
Onze nieuwsbrief verschijnt elke eerste week van de nieuwe kalendermaand onder de naam ‘Infomaandje’.

De teamleden leveren samen de input voor de nieuwsbrief.  De nieuwsbrief is bedoeld voor algemene schoolinformatie, communicatie over belangrijke data op de schooljaarkalender, nieuws vanuit de Evenementen Commissie en Oudervereniging of de Medezeggenschapsraad.

Door ouders via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van dingen die spelen op school  proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat ouders onnodig veel losse mails ontvangen over allerlei onderwerpen.

E-mail:
Via Parnassys kunnen we snel mails versturen naar één ouder, alle ouders van een groep samen of de gehele school. Wij gebruiken de email in het geval van schoolinformatie naar ouders, of omgekeerd vragen aan ouders, van wat meer formele aard.

Parro:
Parro is een app die ouders installeren op hun mobiele telefoon. Wij gebruiken Parro voor het delen van leuke, dagelijkse activiteiten waar de groepen mee bezig zijn. Bijvoorbeeld foto’s van pleinactiviteiten, dans, schooluitjes, workshops etc.

Bij het nemen en delen van de foto’s houden we uiteraard rekening met welke kinderen geen toestemming hebben van de ouders om gefotografeerd te worden.

Een andere toepassing van Parro zijn urgente mededelingen die snel gedeeld moeten worden met ouders. Omdat veel ouders berichten op de mobiele telefoon sneller lezen dan e-mail, is de app hiervoor zeer geschikt. Dankzij Parro is het voor leerkrachten niet nodig om onderdeel te zijn van eventuele ouder Whatsapp groepen.

Facebook:
Facebook heeft een meer extern doel voor communicatie en PR naar buiten. Hiermee kan de school zich profileren door het delen van informatie met derden. Tegelijkertijd bereiken we hiermee ook een deel van onze eigen ouders. Het middel is geschikt voor het delen van leuke, activiteitgerichte thema’s op onze school.

De schoolwebsite:
De schoolwebsite wordt net als Facebook gebruikt om onze school te laten zien. Een verschil is dat op de schoolwebsite, meer duurzame, praktische informatie over de school te vinden is. Geïnteresseerden, vaak ook nieuwe ouders, kunnen hier behalve de schoolkalender en het fotoalbum, ook de schoolgids en andere schooldocumenten inzien.