Communicatie vanuit school naar ouders

Nieuwsbrief:
Onze nieuwsbrief verschijnt elke eerste week van de nieuwe kalendermaand onder de naam ‘Infomaandje’.

De teamleden leveren samen de input voor de nieuwsbrief.  De nieuwsbrief is bedoeld voor algemene schoolinformatie, communicatie over belangrijke data op de schooljaarkalender of nieuws vanuit de Oudervereniging of Medezeggenschapsraad.

Door het schoolnieuws te bundelen in onze nieuwsbrief, proberen wij het aantal e-mails naar ouders te beperken.

In onze communicatie naar ouders maken wij gebruik van de volgende communicatie kanalen:

Email:
Via ons leerlingenvolgsysteem ‘Parnassys’, kunnen we e-mails versturen naar één ouder of naar alle ouders van een groep samen of de gehele school. Wij gebruiken de email in het geval van schoolinformatie naar ouders, of omgekeerd, vragen aan ouders van wat meer formele aard.

Parro:
Parro is een app die ouders installeren op hun mobiele telefoon. Wij gebruiken Parro voor het delen van leuke, dagelijkse activiteiten waar de groepen mee bezig zijn. Bijvoorbeeld foto’s van pleinactiviteiten, dans, schooluitjes, workshops etc.

Bij het nemen en delen van de foto’s houden we uiteraard rekening met welke kinderen geen toestemming hebben van de ouders om gefotografeerd te worden.

Een andere toepassing van Parro zijn urgente mededelingen die snel gedeeld moeten worden met ouders. Dankzij Parro is het voor leerkrachten niet nodig om onderdeel te zijn van eventuele ouder Whatsapp groepen.

Facebook:
Facebook heeft een meer extern doel voor communicatie en PR naar buiten.  Tegelijkertijd bereiken we hiermee ook een deel van onze eigen ouders. Het middel is geschikt voor het delen van leuke, activiteitgerichte thema’s op onze school. Ook hier geldt dat dit uitsluitend geldt voor de kinderen van ouders die hiervoor vooraf toestemming hebben gegeven.

De schoolwebsite:
De schoolwebsite wordt net als Facebook gebruikt om onze school naar buiten te laten zien. Een verschil is dat wij op de schoolwebsite meer duurzame informatie plaatsen. Behalve de schoolkalender en foto’s, plaatsen wij hier de schoolgids van het lopende schooljaar en andere schooldocumenten. Ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind vinden op de schoolwebsite veel informatie.