Hoofdluis controle

Een vaste groep van ouders helpt om onze leerlingen te controleren op de aanwezigheid van neten of hoofdluis. Dit gebeurt in de week volgend op elke vakantie. Indien er bij een leerling hoofdluis is geconstateerd, volgt er twee weken later een extra controle voor de gehele groep.

Ouders hebben ook de verantwoordelijkheid om hun kind regelmatig te controleren op hoofdluis of neten. In het geval u hoofdluis of neten constateert bij uw kind, verzoeken wij u dit te melden bij de leerkracht zodat wij maatregelen kunnen treffen om verdere verspreiding in de school te voorkomen.

Op het moment dat er bij een leerling hoofdluis of neten worden aangetroffen, worden de ouders van deze leerling telefonisch benaderd door de school met de vraag het haar van hun kind direct te behandelen. De ouders van de overige kinderen uit de groep ontvangen een e-mail bericht met het verzoek hun kinderen de komende periode extra goed te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis of neten om verspreiding tegen te gaan.