Hoofdluis controle

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis. Indien nodig wordt er twee weken later een extra controle uitgevoerd voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd. Alle kinderen hebben van school een luizentas in bruikleen gekregen. Alle jassen worden in de tas aan de kapstok worden gehangen.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Ouders die zelf hoofdluis of neten constateren bij hun kind worden verzocht dit te melden bij de leerkracht zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Op het moment dat er bij een leerling hoofdluis of neten worden aangetroffen, worden de ouders van deze leerling telefonisch benaderd door de school. Ouders wordt verzocht hun kind direct te behandelen.  De ouders van de overige kinderen uit de groep ontvangen een bericht per email met het verzoek hun kinderen de komende periode extra goed te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis of neten om verspreiding tegen te gaan.