Hoofdluis controle

Een vaste groep van ouders helpt de school om onze leerlingen te controleren op hoofdluis. Dit gebeurt in de week na elke vakantie. Op het moment dat er in een groep hoofdluis is geconstateerd bij een of meerdere leerlingen, volgt er twee weken later een extra controle. Alle kinderen hebben van school een luizentas in bruikleen. De jassen van de kinderen worden in deze tas aan de kapstok worden gehangen.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren.  Ouders die zelf hoofdluis of neten constateren bij hun kind worden verzocht dit te melden bij de leerkracht zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Op het moment dat er bij een leerling hoofdluis of neten worden aangetroffen, worden de ouders van deze leerling telefonisch benaderd door de school. Ouders wordt verzocht hun kind direct te behandelen.  De ouders van de overige kinderen uit de groep ontvangen een bericht per email met het verzoek hun kinderen de komende periode extra goed te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis of neten om verspreiding tegen te gaan.