Hoofdluis controle

Een vaste groep van ouders helpt om onze leerlingen te controleren op hoofdluis. Dit gebeurt in de week volgend op elke vakantie. Indien er bij een leerling hoofdluis is geconstateerd, volgt er twee weken later een extra controle voor de gehele groep.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. Ouders die hoofdluis of neten constateren bij hun kind, vragen wij dit te melden bij de leerkracht zodat wij maatregelen kunnen treffen om verdere verspreiding in de school te voorkomen.

Op het moment dat er bij een leerling hoofdluis of neten worden aangetroffen, worden de ouders van deze leerling telefonisch benaderd door de school. Ouders wordt verzocht hun kind direct te behandelen.  De ouders van de overige kinderen uit de groep ontvangen een e-mail bericht met het verzoek hun kinderen de komende periode extra goed te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis of neten om verspreiding tegen te gaan.