De oorsprong van de naam “De Eendracht”

De naam “De Eendracht” is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraatschool. Onze school, die in 1904 werd gesticht door de gemeente Apeldoorn, stond toen halverwege de Eendrachtstraat. In 1982 kreeg onze school nieuwbouw aan de Beeklustweg in de wijk Bouwhof-noord. De oude school is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor woningbouw.
In 1982 is bewust voor de naam ‘De Eendracht’ gekozen. Enerzijds om aan te geven waar de wortels van onze school liggen, anderzijds geeft de naam iets belangrijks aan, namelijk het gezamenlijk ergens voor staan en werken aan doelen. Leerkrachten, ouders en leerlingen maken samen deel uit van de schoolgemeenschap. Eendrachtig werken we de ontwikkeling van de kinderen.
De Eendracht wordt gekenmerkt door een open klimaat, waarbij iedereen een grote betrokkenheid toont.

Oude-Eendracht-Web