De naam “De Eendracht”

De naam “De Eendracht” is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraatschool. Onze school, die in 1904 werd gesticht door de gemeente Apeldoorn, stond toen halverwege de Eendrachtstraat. In 1982 kreeg onze school nieuwbouw aan de Beeklustweg in de wijk Bouwhof-noord. De oude school is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor woningbouw.
In 1982 is bewust voor de naam De Eendracht gekozen. Enerzijds om aan te geven waar de wortels van onze school liggen, anderzijds geeft de naam iets heel belangrijks aan, namelijk het gezamenlijk ergens voor staan. Leerkrachten, ouders en leerlingen maken samen onze school en eendrachtig wordt er gewerkt aan het onderwijzen en het welzijn van de kinderen.
Zo is binnen onze school, naast de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de evenementencommissie, een groot aantal ouders actief bij een grote verscheidenheid aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Een opvallend kenmerk is dan ook het open klimaat, waarbij iedereen een grote betrokkenheid toont.Oude-Eendracht-Web