Onze school

Openbaar onderwijs

OBS De Eendracht is een openbare school en behoort tot Leerplein055 waar 26 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat in de dagelijkse praktijk. Onze school is daarom een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders van verschillende achtergrond. Dit helpt onze leerlingen om hun blikveld te verruimen en tolerant te zijn naar mensen met een andere culture achtergrond.

Het aantal leerlingen

Na de zomervakantie van 2018 starten we met ongeveer 240 leerlingen in 10 groepen.
Onze school heeft een groot voedingsgebied. Onze leerlingen komen uit de wijken Bouwhof-Noord, De Heze, Winkeweijert, Metaalbuurt, Ugchelen en Apeldoorn-Zuid.

Het schoolgebouw

Het schoolgebouw van De Eendracht heeft twee aparte ingangen. De kleuters van groep 1-2 gebruiken een andere ingang dan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De kleuters hebben ook hun een eigen schoolplein. We beschikken over 11 groepslokalen, een ruimte voor de intern begeleider (IB’er), een directiekamer, een personeelskamer, een speelzaal voor de kleutergroepen en een ruime centrale hal. Boven de hoofdentree zijn twee lokalen gesitueerd. Die worden gebruikt door de Buitenschoolse Opvang (VSO/BSO Kindercentrum.nl). Er is een gehandicaptentoilet aanwezig in de school.

De directie

Maurits Peverelli is de directeur van OBS De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans de hele week op school. Bij afwezigheid van Maurits Peverelli kunt u terecht bij Cynthia Bourgonje, groepsleerkracht van groep 8.

De naam “De Eendracht”

Oude-Eendracht-WebDe naam “De Eendracht” is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraatschool. Onze school, werd in 1904 gesticht door de gemeente Apeldoorn en was halverwege de Eendrachtstraat gesitueerd. In 1982 werd er een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen aan de Beeklustweg in de wijk Bouwhof-noord. De oude schoolgebouw werd afgebroken om plaats te maken voor nieuwe woningen.
In 1982 is bewust voor de naam De Eendracht gekozen. Enerzijds om aan te geven waar de wortels van onze school liggen, anderzijds geeft de naam iets heel belangrijks aan, namelijk het gezamenlijk ergens voor staan. Leerkrachten, ouders en leerlingen maken samen onze school en eendrachtig wordt er gewerkt aan het onderwijs en het welzijn van de kinderen.
Zo is binnen onze school, naast de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de evenementencommissie, een groot aantal ouders actief bij een grote verscheidenheid aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het open karakter van de school en de grote betrokkenheid van iedereen wordt al jaren hoog gewaardeerd door leerlingen, ouders en personeel.