Onze school

Openbaar onderwijs

OBS De Eendracht is een openbare school en is onderdeel van de Stichting Leerplein055.  Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare scholen staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Zij respecteren ieders opvatting en brengen dat in de dagelijkse praktijk. Onze school is daarom een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders van verschillende achtergrond. Dit helpt onze leerlingen om hun blikveld te verruimen en tolerant te zijn naar mensen met een andere culture achtergrond.

Leerlingenaantal

Na de zomervakantie van 2019 starten we met ongeveer 225 leerlingen verdeeld over 9 groepen. Mogelijk zal hier in de loop van het schooljaar 2019-20 nog een extra groep 1 bijkomen.
Onze school heeft een groot voedingsgebied. Onze leerlingen komen uit de wijken Bouwhof-Noord, De Heze, Winkeweijert, Metaalbuurt, Ugchelen en Apeldoorn-Zuid.

Het schoolgebouw

Gedurende het schooljaar 2018-2019 is het schoolgebouw drastisch gerenoveerd.  Alle plafonds met verlichting en vloerbedekking in de gehele school is vernieuwd.  In de ruime centrale hal is er nieuw schoolmeubilair geplaatst.

Het schoolgebouw van De Eendracht heeft twee ingangen. De kleuters van groep 1-2 gebruiken een andere ingang dan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De kinderen uit groep 1-2 spelen op een eigen schoolplein. We beschikken over 11 groepslokalen, een ruimte voor de intern begeleider (IB’er), een directiekamer, een personeelskamer, een speelzaal voor de kleutergroepen. Er is een gehandicaptentoilet aanwezig in de school.

Op de eerste verdieping, is de Buitenschoolse Opvang gesitueerd. De kinderopvang wordt georganiseerd door Kindercentrum.nl.

De directie

Maurits Peverelli is de directeur van OBS De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans de hele week op school. Bij afwezigheid van Maurits Peverelli kunt u terecht bij Cynthia Bourgonje, groepsleerkracht van groep 8.