Onze school

Openbaar onderwijs

De Eendracht is een openbare school en onderdeel van de Stichting Leerplein055.  Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging en staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing. Wij respecteren ieders opvatting en staan open voor de dialoog. Onze school is een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders van verschillende achtergrond. Dit helpt onze leerlingen om hun blikveld te verruimen en tolerant te zijn naar mensen met een andere culture achtergrond.

Leerlingenaantal

Na de zomervakantie van 2020 starten we met ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Mogelijk zal hier in de loop van het schooljaar 2020-21 nog een extra groep 1 bijkomen.
Onze school heeft een groot voedingsgebied. Onze leerlingen komen uit de wijken Bouwhof-Noord, De Heeze, Winkeweijert, Metaalbuurt, Ugchelen, Ugchelen Buiten en Apeldoorn-Zuid.

Het schoolgebouw en schoolplein

Gedurende het schooljaar 2018-2019 is het schoolgebouw drastisch gerenoveerd.  Alle plafonds met verlichting en vloerbedekking in de gehele school is vernieuwd.  In de ruime centrale hal is er nieuw schoolmeubilair geplaatst.

Dankzij subsidie van de gemeente, hebben we in het schooljaar 2019-20 ons schoolplein ingrijpend kunnen vernieuwen en vergroenen, waardoor het voor de kinderen meer uitdaging en speelmogelijkheden heeft gekregen.

Het schoolgebouw van De Eendracht heeft twee ingangen. De kleuters van groep 1-2 gebruiken een andere ingang dan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De kinderen uit groep 1-2 spelen op een eigen schoolplein. We beschikken over 11 groepslokalen, een ruimte voor de intern begeleider (IB’er), een directiekamer, een personeelskamer, een speelzaal voor de kleutergroepen. Er is een gehandicaptentoilet aanwezig in de school.

Op de eerste verdieping, is de Buitenschoolse Opvang gesitueerd. De kinderopvang wordt uitgevoerd door Smallsteps.

De directie

Maurits Peverelli is de directeur van OBS De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans de hele week op school. Bij afwezigheid van Maurits Peverelli kunt u terecht bij Cynthia Bourgonje, groepsleerkracht van groep 8.