Onze school en leerlingenaantal

Openbaar onderwijs

De Eendracht is een openbare school en onderdeel van de Stichting Leerplein055.  Openbare scholen werken niet vanuit één levensovertuiging of religie en staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing.  Dit helpt onze leerlingen om hun blikveld te verruimen en tolerant te zijn naar mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond. De kinderen op onze school vormen daarom een normale afspiegeling van onze moderne maatschappij.

Leerlingenaantal

Na de zomervakantie van 2022 starten we met ongeveer 230  leerlingen verdeeld over 10 groepen, waarvan drie kleutergroepen.

Het schoolgebouw en schoolplein

Gedurende het schooljaar 2018-2019 is het schoolgebouw drastisch gerenoveerd.  Alle plafonds met verlichting en vloerbedekking in de gehele school zijn vernieuwd.  In de ruime centrale hal is er nieuw schoolmeubilair geplaatst.

Dankzij subsidie van de gemeente, hebben we in het schooljaar 2019-20 ons schoolplein ingrijpend kunnen vernieuwen en ‘vergroenen’, waardoor de kinderen meer uitdaging en speelmogelijkheden hebben.

Het schoolgebouw van De Eendracht heeft twee ingangen. De kleuters van groep 1-2 gebruiken een andere ingang dan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De kinderen uit groep 1-2 spelen op een eigen schoolplein. We beschikken over 11 groepslokalen, een ruimte voor de intern begeleider (IB’er), een directiekamer, een personeelskamer, een speelzaal voor de kleutergroepen. Er is een gehandicaptentoilet aanwezig in de school.

Op de eerste verdieping, is de Buitenschoolse Opvang gesitueerd. De kinderopvang wordt uitgevoerd door Partou.

De directie

Maurits Peverelli is de directeur van OBS De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans de hele week op school. Bij afwezigheid van Maurits Peverelli kunt u terecht bij Cynthia Bourgonje, groepsleerkracht van groep 8.