Korte introductie van de school

Basisschool De Eendracht is een openbare school. Dit houdt in dat onze school open staat voor iedereen, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. Door de ontmoeting van mensen met verschillende opvattingen binnen onze school, wordt bijna vanzelfsprekend aandacht geschonken aan de waarde daarvan. Door kennis te nemen van meerdere leefwijzen en gewoonten is het makkelijker deze te accepteren en waarderen en het eigen blikveld te verruimen. Zo leggen we een basis voor wederzijds respect en tolerantie, een belangrijke basis voor het verdere leven van ieder kind.
Het bestuur van het openbaar primair onderwijs wordt gevormd door het Bestuursbureau Leerplein055

Het aantal leerlingen

Na de zomervakantie van 2017 starten we met ongeveer 235 leerlingen in 9 groepen.
Onze school heeft een groot voedingsgebied. Zo komen er kinderen uit de wijken Bouwhof-Noord, De Heze, Winkeweijert, Metaalbuurt, Ugchelen en Apeldoorn-Zuid.

Het gebouw

De Eendracht heeft 11 groepslokalen, een ruimte voor de intern begeleider (IB’er), een directiekamer, een personeelskamer, een speelzaal voor de kleutergroepen en een ruime centrale hal. Boven de hoofdentree zijn twee lokalen gesitueerd. Die worden gebruikt door de Buitenschoolse Opvang (VSO/BSO Kindercentrum.nl). Er is ook een gehandicaptentoilet.

De directie

Maurits Peverelli is de directeur van OBS De Eendracht. Hij heeft de dagelijkse leiding over en de eindverantwoording voor alle schoolzaken. Hij is doorgaans de hele week op school. Bij afwezigheid van Maurits Peverelli kunt u terecht bij Cynthia Bourgonje, groepsleerkracht van groep 8 en vervangend directeur.

De naam “De Eendracht”

Oude-Eendracht-WebDe naam “De Eendracht” is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraatschool. Onze school, die in 1904 werd gesticht door de gemeente Apeldoorn, stond toen halverwege de Eendrachtstraat. In 1982 kreeg onze school nieuwbouw aan de Beeklustweg in de wijk Bouwhof-noord. De oude school is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor woningbouw.
In 1982 is bewust voor de naam De Eendracht gekozen. Enerzijds om aan te geven waar de wortels van onze school liggen, anderzijds geeft de naam iets heel belangrijks aan, namelijk het gezamenlijk ergens voor staan. Leerkrachten, ouders en leerlingen maken samen onze school en eendrachtig wordt er gewerkt aan het onderwijs en het welzijn van de kinderen.
Zo is binnen onze school, naast de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de evenementencommissie, een groot aantal ouders actief bij een grote verscheidenheid aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het open karakter van de school en de grote betrokkenheid van iedereen wordt al jaren hoog gewaardeerd door leerlingen, ouders en personeel.