Onze school en leerlingenaantal

Openbaar onderwijs

De Eendracht is een openbare school en onderdeel van de Stichting Leerplein055.  Openbare scholen werken niet vanuit één levensovertuiging of religie en staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Dit helpt onze leerlingen om hun blikveld te verruimen en tolerant te zijn naar mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond. De kinderen op onze school vormen daarom een normale afspiegeling van onze moderne maatschappij.

Leerlingenaantal

Op de teldatum van 1 februari 2023 volgden er 231 leerlingen onderwijs op de Eendracht.

In het schooljaar 23-24 werken we met 10 groepen, waarvan twee kleutergroepen, twee groepen 3 en twee groepen 6.

Het schoolgebouw en schoolplein

Dankzij subsidie van de gemeente, hebben we in het schooljaar 2019-20 ons schoolplein ingrijpend kunnen vernieuwen en ‘vergroenen’, waardoor de kinderen meer uitdaging en speelmogelijkheden hebben.

Het schoolgebouw van De Eendracht heeft twee ingangen. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 gebruiken een andere ingang dan de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. De kinderen uit groep 1-2 spelen op een eigen schoolplein en hebben hun eigen speelzaal. Er zijn 11 groepslokalen, een ruimte voor de intern begeleider (IB’er), een directiekamer, een personeelskamer, een speelzaal voor de kleutergroepen. Er is een gehandicaptentoilet aanwezig in de school.

Op de eerste verdieping, is de Buitenschoolse Opvang gesitueerd. De kinderopvang wordt uitgevoerd door Partou.