Begeleiding van ouders naar de groep

Wij hebben een laagdrempelig beleid wat betreft de begeleiding van de kinderen door ouders hun klaslokaal. We stellen hieraan geen beperking; dus alle ouders en verzorgers zijn vrij om hun kind in de ochtend naar de klas te begeleiden.

Hiervoor gelden wel de volgende voorwaarden:

  • Wij vinden het belangrijk dat onze lessen direct bij de 2e bel kunnen aanvangen. Dit betekent dat alle ouders uiterlijk 8.30u de school hebben verlaten.
  • We willen kinderen stimuleren om zelfstandig schoenen uit te doen bij de kapstokken en hun tas uit te pakken. Mede ook vanwege de beperkte ruimte bij de kapstokken bij de hoofdingang, vragen wij ouders daarom door te lopen naar de schoolhal en hier te wachten tot hun kind klaar is bij de kapstokken.
  • Op de Eendracht hebben wij de afspraak dat de leerkracht bij aanvang van de schooldag bij de deur staat zodat hij/zij alle kinderen individueel kan begroeten voordat zij de klas ingaan. Daarom kunnen leerkrachten ’s ochtends geen langere gesprekken met ouders voeren. De communicatie met de leerkracht moet in de ochtend dus beperkt blijven tot een korte mededeling of vraag. Ouders die behoefte hebben aan een langer gesprek met de leerkracht, maken een afspraak voor na schooltijd.