Schooldoelen

Ieder jaar stellen we ons concrete doelen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te ontwikkelen. De geactualiseerde schooldoelen zullen worden vastgelegd in het Schooljaarplan 2024.

De schooldoelen zijn een afgeleide van het vierjarig, strategisch schoolplan of betreffen een onderwerp wat past in de professionele ontwikkeling van het schoolteam.  De teamscholing en onderwerpen die op de studiedagen aan de orde komen zijn afgeleid van onze doelen uit het Schooljaarplan.

Het Schooljaarplan wordt voorgelegd aan de MR. Gedurende het schooljaar brengt de directeur van de school verslag uit naar de MR en het bestuur van de stichting Leerplein055 over de realisatie van de vastgestelde schooldoelen.