Jaarlijkse schooldoelen

Elk jaar stellen we ons concrete doelen die wij vastleggen in de ‘Ontwikkelagenda’.  De schooldoelen zijn vaak een afgeleide van het vierjarig, strategisch Schoolplan of betreffen een onderwerp wat past in de professionele ontwikkeling van het schoolteam.  De onderwerpen die wij behandelen op de studiedagen zijn afgeleid van de vastgestelde doelen in de Ontwikkelagenda. De Ontwikkelagenda wordt voorgelegd aan de MR. Gedurende het schooljaar brengt de directeur van de school verslag uit naar de MR over de opvolging van de vastgestelde schooldoelen.

Aan het begin van ieder schooljaar doen we in het jaarverslag, verslag naar ouders en bestuur in hoeverre de gestelde doelen uit de ontwikkelagenda gehaald zijn.