Jaarlijkse schooldoelen

Elk jaar stellen we ons concrete doelen die wij vastleggen in de ‘ontwikkelagenda’.  De schooldoelen zijn vaak een afgeleide van het vierjarig, strategisch Schoolplan of betreffen een onderwerp wat past in de professionele ontwikkeling van het schoolteam.  De onderwerpen die wij behandelen op de studiedagen zijn afgeleid van de vastgestelde doelen in de ontwikkelagenda.

Aan het begin van ieder schooljaar doen we in het jaarverslag, verslag in hoeverre de gestelde doelen uit de ontwikkelagenda gehaald zijn.