Schooldoelen

Ieder schooljaar stellen we ons concrete doelen om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te ontwikkelen. De schooldoelen van het lopende schooljaar worden vastgelegd in het Schooljaarplan.

De schooldoelen zijn een afgeleide van het vierjarig, strategisch schoolplan of betreffen een onderwerp wat past in de professionele ontwikkeling van het schoolteam.  De onderwerpen die wij behandelen op de studiedagen zijn afgeleid van de vastgestelde doelen in het Schooljaarplan.

Het Schooljaarplan wordt voorgelegd aan de MR. Gedurende het schooljaar brengt de directeur van de school verslag uit naar de MR en het bestuur van de stichting Leerplein055 over de opvolging van de vastgestelde schooldoelen.

Het einde van het schooljaar doet de directie van de school met een managementrapportage verslag naar ouders en het bestuur in hoeverre de gestelde doelen uit de jaarplan gehaald zijn. De managementrapportage wordt ook ter beschikking gesteld aan de Inspectie van Onderwijs.