Vakanties en vrije dagen

School vakanties in schooljaar 2019-2020: Vakantie Periode Eerste schooldag maandag 2 september 2019 (studiedag!) Herfstvakantie maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019 Kerstvakantie maandag 23Lees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag de jarige trakteren en daarna de klassenLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


Voor -en Naschoolse opvang op de Eendracht (VSO en BSO)

Zowel voor- als naschoolse opvang is beschikbaar binnen het schoolgebouw van De Eendracht. Deze opvang wordt verzorgd door Smallsteps. De voorschoolse- en naschoolse opvang kanLees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Onze ambitie is dat alle leerlingen dagelijks met plezier naar school gaan. Pest gedrag wordtLees meer