Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Vakanties en vrije dagen

School vakanties in schooljaar 2018-2019: Vakantie Periode Eerste schooldag maandag 27 augustus 2018 Herfstvakantie maandag 22  t/m vrijdag 26 okt. 2018 Kerstvakantie maandag 24 dec. 2018 Lees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogen de jarigenLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Onze ambitie is dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. Pest gedrag wordt nietLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kindercentrum.nl. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden bij eenLees meer


Waarom kiezen voor De Eendracht?

Uit de twee jaarlijkse enquête die wij onder alle ouders van onze leerlingen afnemen blijkt een zeer hoge oudertevredenheid. Het pedagogisch klimaat op de EendrachtLees meer