Vertrouwenspersoon (extern)

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


Voor -en Naschoolse opvang op de Eendracht (VSO en BSO)

Zowel voor- als naschoolse opvang is beschikbaar binnen het schoolgebouw van De Eendracht. Deze opvang wordt verzorgd door Kindercentrum.nl. De voorschoolse- en naschoolse opvang kanLees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. Onze ambitie is dat alle leerlingen dagelijks met plezier naar school gaan. Pest gedrag wordtLees meer