Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl Online contactformulier www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag de jarige trakteren en daarna de klassenLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer


Voor -en Naschoolse opvang op de Eendracht (VSO en BSO)

Zowel voor- als naschoolse opvang is beschikbaar binnen het schoolgebouw van De Eendracht. Deze opvang wordt verzorgd door Smallsteps. De voorschoolse- en naschoolse opvang kanLees meer


Voorkomen van pesten op school

Onze school moet een veilige plek zijn voor alle leerlingen. We streven er naar dat alle leerlingen dagelijks met plezier naar school gaan. Vanaf hetLees meer