Sociale veiligheid

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incidentLees meer


SOZKA / OZL

Onderwijs Aan Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis Dr. Van Deenweg 104 8025 BJ Zwolle 088-0931880 ozl.info@ijsselgroep.nl Teamleider van OZL IJsselgroep/Expertis: Jan Haverkate Website: www.ozl.nu of SOZKA WiltLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Sport na schooltijd

Sporttoernooien De Eendracht is een actieve deelnemer aan de verschillende jeugdsporttoernooien op de woensdagmiddag, georganiseerd door afdeling sportstimulering van Accres in samenwerking met de jeugdafdelingenLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school hebben we de volgende functies: directie, interne begeleiding van de zorg, onderwijs assistent,  groepsleerkrachten, vakdocent gymnastiek en conciërge. Er zijn verschillende leerkrachtenLees meer


Teamscholing

Teamscholing Onze school is voortdurend in beweging. We werken continue aan modernisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Daarvoor is het nodig dat ook het schoolteamLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

De kinderen die tijdens de middagpauze niet naar huis gaan, blijven tijdens de middagpauze over op school. De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door Smallsteps. DeLees meer


Vakanties en vrije dagen

  School vakanties  schooljaar 2020-21  1e schooldag maandag 31 augustus 2020 Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 Kerstvakantie maandag 21 december 2020Lees meer