CITO toets groep 8 en doorstoom naar het Voortgezet Onderwijs

In april wordt bij de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs van het CITO afgenomen. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komenLees meer


CJG-locaties in Apeldoorn

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft verschillende inlooppunten in Apeldoorn. Bellen of contact opnemen via de website kan ook of bel met (055) 357Lees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. De bibliotheek is gratis van 0 totLees meer


Computers en digitale schoolborden

ICT staat hoog in het vaandel bij OBS De Eendracht. Wij vinden de computer een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor datLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn tel.: 055 526 84 00 www.coda-apeldoorn.nl


De groepen

De Eendracht telt bij de start van het kalenderjaar 2019 ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 11 groepen.  Om te voorkomen dat het aantal leerlingen inLees meer


De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we met de methode “Schatkist”. Deze methode biedt, op thematische basis, gericht aandacht aan taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkelingLees meer


De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) vervult een belangrijke rol binnen de school. De MR heeft tot taak mee te denken, en soms mee te beslissen, in zakenLees meer


De naam “De Eendracht”

De naam “De Eendracht” is afgeleid van de vroegere Eendrachtstraatschool. Onze school, die in 1904 werd gesticht door de gemeente Apeldoorn, stond toen halverwege deLees meer


De zorg op grote lijnen

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen datLees meer