De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we op thematische basis, gericht op taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkeling van de zintuigen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons kleuteraanbod is gedifferentieerd, toegesneden op de verschillende ontwikkelingsniveaus van kinderen. Verwerkingsmogelijkheden zijn er ook in de bouwhoek, een huishoek en kasten vol constructie- en ontwikkelingsmateriaal. Deze materialen zijn zo samengesteld dat er voor alle kinderen uitdaging in zit.

We prikkelen de kinderen om hun belangstelling te wekken voor lezen, schrijven en rekenen. Dit gaat grotendeels spelenderwijs, maar het gebeurt wel gericht. We maken bij het plannen van het aanbod van de lessen gebruik van de leerlijnen voor kleuters. Voor elke leerling houden we afzonderlijk bij in hoeverre de gestelde doelen worden beheerst. (LVS Leerlijnen Kleuters in Parnassys).

Aan het einde van groep 2 kennen  de kinderen de eerste 15 letters, die worden behandeld in groep 3. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze met die kennis een fijne start kunnen maken bij het methodisch leren lezen. Ook aan de rekenkennis worden minimum eisen gesteld om naar groep 3 te kunnen gaan.

Werken met het takenbord

Op de Eendracht maken wij bij de kleuters gebruik van een taakbord.  De kinderen mogen zelfstandig hun naambordje hangen bij de pictogrammen van de werkjes op het takenbord.  Sommige werkjes zijn verplicht, bij andere werkjes hebben de kinderen keuzevrijheid.  Zo wordt er structuur geboden en leren de kinderen al vroeg keuzes te maken en een taakgerichte werkhouding te ontwikkelen. Daarbij mag natuurlijk van een kind uit groep 2 meer verwacht worden dan van een startende kleuter.

Bij binnenkomst in de groep kan een kleuter op het planbord meteen zien wat er die morgen of middag gedaan gaat worden. Dit biedt structuur.

Spelen is leren!

We beginnen de dag normaal gesproken in de kring, waarna er tijd is te spelen op het schoolplan of in de speelzaal. Hierna gaan de kinderen uiteen in hoeken. Zo is er de bouw-, huis-, luister- en leeshoek, de spelletjestafel, de zand-/watertafel en het verfbord. Ook de werklessen, die horen bij de thema’s, worden gedaan tijdens het hoekenwerk. Soms beginnen we de dag met een inloop, waarbij de kinderen kunnen dan meteen aan het werk met wat er klaar staat en ouders de eerste 10 minuten tot 8.30 uur even meedoen.

De leerkracht werkt meerdere keren per week met een ‘kleine kring’. In de ‘kleine kring’ is er speciale aandacht voor een paar leerlingen uit de groep, terwijl de rest van de groep in de hoeken aan het spelen is.

Naast spelend leren staat de beweging centraal. Bij redelijk weer gaan de kinderen buiten spelen. In geval van regen wordt er gebruik gemaakt van de speelzaal in de school.

De kleuters hebben een plakboek. Hierin verzamelen we diverse tekeningen, plakwerkjes en werkbladen die uw kind in de groepen 1 en 2 heeft gemaakt. Wanneer de kinderen naar groep 3 gaan, krijgen ze het plakboek mee naar huis. Het plakboek laat de ontwikkeling zien die de kinderen in de eerste twee jaren basisonderwijs hebben doorgemaakt.

Op een aantal vrijdagen is het speelgoedochtend voor de kleuters. De kinderen mogen dan speelgoed of een spelletje van huis meenemen waar ze dan gezamenlijk mee gaan spelen.