De Kleutergroepen

In de kleutergroepen werken we met de methode “Schatkist”. Deze methode biedt, op thematische basis, gericht aandacht aan taal- en rekenbegrippen, voorbereidend schrijven, motoriek, ontwikkeling van de zintuigen en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Naast het aanbod en de verwerkingsmogelijkheden van Schatkist zijn er ook een bouwhoek, een huishoek en kasten vol constructie- en ontwikkelingsmateriaal. Deze materialen zijn zo samengesteld dat er voor alle kinderen een uitdaging in zit.

Werken met het takenbord

Op de Eendracht maken wij bij de kleuters gebruik van een takenbord.  De kinderen mogen zelfstandig hun naambordje hangen bij de pictogrammen van de werkjes op het takenbord.  Sommige werkjes zijn verplicht, bij andere werkjes hebben de kinderen keuzevrijheid (“mag- en moetwerkjes”).  Zo wordt er structuur geboden en leren de kinderen al vroeg om keuzes te maken en een taakgerichte werkhouding te ontwikkelen. Daarbij mag natuurlijk van een kind uit groep 2 meer verwacht worden dan van een startende kleuter.
Kinderen worden geprikkeld tot belangstelling voor lezen, schrijven en rekenen, dit gaat grotendeels spelenderwijs, maar het gebeurt wel gericht. We maken bij het plannen van het aanbod van de lessen gebruik van de leerlijnen voor kleuters en houden voor elke kleuter afzonderlijk bij in hoeverre ze de gestelde doelen beheersen (LVS Leerlijnen Kleuters in Parnassys).

Aan het einde van groep 2 kennen  de kinderen de eerste 15 letters, die worden behandeld in groep 3. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze met die kennis een fijne start kunnen maken bij het methodisch leren lezen. Ook aan de rekenkennis worden minimumeisen gesteld om naar groep 3 te kunnen gaan.

Spelen is leren!

Bij binnenkomst in de groep kan een kleuter op het planbord meteen zien wat er die morgen of middag gedaan gaat worden. Dit geeft houvast. Doorgaans wordt begonnen met de kring. Hierna wordt er uiteengegaan in hoeken. Zo is er de bouw-, huis-, luister- en leeshoek, de spelletjestafel, de zand-/watertafel en het verfbord. Ook de werklessen, die horen bij de thema’s, worden gedaan tijdens het hoekenwerk. Soms beginnen we de dag met “inloop”; de kinderen kunnen dan meteen aan het werk met wat er klaar staat. Ouders kunnen dan de eerste 10 minuten tot 8.30 uur even meedoen. De leerkracht organiseert geregeld een ‘kleine kring’, waarin met een deel van de groep kan worden gewerkt.

Naast spelend leren staat de beweging centraal. Bij redelijk weer gaan de kinderen buiten spelen. Bij minder mooi weer wordt er gebruik gemaakt van de speelzaal in de school, met of zonder attributen.

De kleuters hebben een plakboek. Gedurende de kleuterperiode worden daar tekeningen, plakwerkjes, speelwerkbladen e.d. ingedaan. Wanneer de kinderen naar groep 3 gaan, krijgen ze het plakboek mee naar huis. Het plakboek laat de ontwikkeling zien die de kinderen in de eerste twee jaren basisonderwijs hebben doorgemaakt.

Op een aantal vrijdagen is het speelgoedochtend voor de kleuters. De kinderen mogen dan speelgoed of een spelletje van huis meenemen waar ze dan gezamenlijk mee gaan spelen.