Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 eenLees meer


Schooldoelen

Ieder jaar stellen we ons concrete doelen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te ontwikkelen. De geactualiseerde schooldoelen zullen worden vastgelegd in het SchooljaarplanLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Naast de groepsfoto worden er van alle kinderen individuele portretfoto’s gemaakt. Ook bieden we de mogelijkheid voor eenLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd opLees meer


Schoolplan 2019-2023

Elke school is verplicht is tot het opstellen van een schoolplan. Het schoolplan heeft een looptijd van 4 jaar en bevat in ieder geval hetLees meer


Schooltijden en pauzes

  gr. 1 en 2 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag ochtend 8.30u – 12.00u 8.30u – 12.00u 8.30u – 12.00u 8.30u – 12.00u 8.30u –Lees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minderLees meer


Schrijven

Groep 1 en 2 In de kleutergroepen gaat het nog niet om het correct schrijven van letters, maar wel om het uitdagen van de kinderenLees meer


Sociale veiligheid

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incidentLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer