Ondersteuning van ouders in de school

Bij de organisatie van veel activiteiten op school is de hulp van ouders onmisbaar. Voorbeelden van zaken waarbij ouders een  belangrijke bijdrage leveren: • lidLees meer


Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft in 2022 een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn vastgesteld voor de periode 2023-2027. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en deLees meer


Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn en onderwijs. Ga hierover inLees meer


Onderwijsbegeleidingsdienst IJsselgroep

Bezoekadres 2e Wormenseweg 80 7331 VG Apeldoorn 088 093 16 16 info@ijsselgroep.nl


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Onze school en leerlingenaantal

Openbaar onderwijs De Eendracht is een openbare school en onderdeel van de Stichting Leerplein055.  Openbare scholen werken niet vanuit één levensovertuiging of religie en staanLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij proberen de ouders van onze school te stimuleren om hun kind waar mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. DitLees meer


Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de openbare scholen van Leerplein055, draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de kernwaardenLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met opvoedvragen. Als ouder geeft u zelf aan op welke gebieden u steun wenst. Uw vraagLees meer


Ouder-kindgesprekken

Op de Eendracht hebben ouder(s)/verzorger(s) jaarlijks drie vaste gespreksmomenten. Bij alle gesprekken hanteren wij als uitgangspunt dat uw kind aanwezig is bij het gesprek. HetLees meer