Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


Gebruik van ICT in ons onderwijs

De computer is een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zo optimaal mogelijk met computers kunnen werken. In deLees meer


Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon: 14 055 (bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur) www.apeldoorn.nl/contact 


Gescheiden ouders

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voorLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Groepsindeling en leerkrachtenbezetting schooljaar 2023-24

Het schooljaar 2023-24 hebben wij onze leerlingen verdeeld over 10 groepen volgens onderstaande tabel. Het in de tabel genoemde aantal leerlingen per groep, geldt voorLees meer


Hoofdluis controle

Een vaste groep van ouders helpt om onze leerlingen te controleren op de aanwezigheid van neten of hoofdluis. Dit gebeurt in de week volgend opLees meer


Hoogbegaafd… En dan? Groep 9!

Groep 9 is de bovenschoolse plusklas van Leerplein055 in Apeldoorn. Elke woensdag- en vrijdagochtend komen hoogbegaafde kinderen van Leerplein055-basisscholen naar Groep 9. Groep 9 heeftLees meer


Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een veilige en gezonde (thuis)omgeving, goed onderwijs en een passende ondersteuning dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Het signaleren van kindermishandeling is een wettelijkeLees meer


Huiswerk

In de onderbouw werken we zo min mogelijk met huiswerk. Kinderen werken intensief op school en moeten thuis kunnen ontspannen. Wel moedigen we ouders aanLees meer