Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG is de plek in Apeldoorn voor opvoeders met kinderen in leeftijd van 0 tot 23 jaar met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. De JGZ heeft een preventieve functie die gericht is op het beschermen en bevorderen van de lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid van kinderen.

Gezondheidsonderzoeken op het CJG

Vanaf het schooljaar 2018-2019 voert het CJG de gezondheidsonderzoeken voor de kinderen van het basisonderwijs uit op het CJG. Dat betekent dat het CJG ouders en kinderen uitnodigt op het CJG. Hierdoor hopen zij beter aan te sluiten bij de behoeften en wensen van ouders en kinderen.

Basisscholen houden wel een vaste jeugdverpleegkundige als centraal aanspreekpunt. Zij zal de kernteams bijwonen, inloop spreekuren aanbieden en is, zoals vanouds, door u te consulteren. De schoolarts en schoolverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. U kunt de schoolverpleegkundige ontmoeten op een gezamenlijke ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. Vraagt u aan onze schooldirecteur wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook gedurende de basisschoolperiode ziet uw kind regelmatig de jeugdverpleegkundige.

In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen delen.

Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een vragenlijst van de logopediste van het CJG. Dit gaat over taal en praten. Ook de leerkracht van uw kind krijgt een vragenlijst. Het kan zijn dat het CJG u uitnodigt voor een afspraak bij de logopediste als dat voor uw kind helpend kan zijn.

Ook als uw kind in groep 7 zit wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. De schoolverpleegkundige meet en weegt uw kind. Ook tijdens dit onderzoek is er gelegenheid om vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen en worden samen met u en uw kind de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit besproken.

Kernteam

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kan besproken en bekeken worden wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

info@cjgapeldoorn.nl

055 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl

 

Project Home Start                                                                                                                                                         

Home start is een gesubsidieerd programma voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7 jaar of tenminste één kind van 7 tot en met 14 jaar. Als ouder geeft u zelf aan op welke gebieden u steun wenst. Uw vraag staat centraal.

Wat kun u verwachten?

  • een steuntje in de rug;
  • ondersteuning bij praktische zaken;
  • ondersteuning bij de opvoeding;
  • en de mogelijkheid om contacten te leggen met andere ouders;

U kunt ons inschakelen als u bijvoorbeeld graag uw zelfvertrouwen wilt vergroten en/of uw sociale relaties/netwerk wilt versterken. Of als u steun nodig heeft bij het gebruikmaken van verschillende diensten, voorzieningen en regelingen. De ondersteuning is gratis.

Hoe kun u ons bereiken?

De intern begeleider contact te laten opnemen met een van de coördinatoren. U kunt zelf bellen met Centrum voor Jeugd en Gezin. Het telefoonnummer is : 055 357 88 75

U mag ook rechtstreeks bellen, whatsappen, mailen met een vraag om bijv. ondersteuning, aan de coördinator:

Marion Wolbers           coördinator   Home-Start         m.wolbers@stimenz.nl                            06 54 98 58 92

Petra Tromp                coördinator   Home-Start           p.tromp@stimenz.nl                                06 25 00 97 30

Diana van de Pol         coördinator   Home-Start+        d.vandepol@humanitas.nl                    06 30 39 00 82

Maria Olde Monnikhof  coördinator   Home-Start+    m.oldemonninkhof@fhumanitas         06 83 88 95 94

Binnen enkele dagen wordt u gebeld voor een kennismakingsbezoek.