Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op de school van uw kind. U kunt de jeugdverpleegkundige ontmoeten op een gezamenlijke ouderavond, inloopspreekuur of themabijeenkomst. De school kan u vertellen wanneer u de jeugdverpleegkundige op school kunt ontmoeten.

Het CJG bij jou in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Zij zullen uw kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uitnodigen.

In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging krijgt u een vragenlijst toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel kan een extra afspraak met u /uw kind gemaakt worden met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.

Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is, wordt u uitgenodigd om samen met uw kind naar het CJG te komen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind. Ook tijdens dit onderzoek neemt de jeugdverpleegkundige de tijd om uw vragen te beantwoorden en kunt u eventueel uw zorgen delen. Samen worden de lichamelijke veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit besproken.

Kernteam

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Ondersteuning bij opvoedvragen – Stimenz Home Start

Stimenz Home Start  is er voor ouders met tenminste één kind in de leeftijd van -0 t/m 6 jaar.  Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met opvoedvragen. Als ouder geeft u zelf aan op welke gebieden u steun wenst. Uw vraag staat centraal. Stimenz Home-Start bestaat uit een team van vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning vanuit de eigen ervaring als ouder.

U kunt Home-Start inschakelen wanneer u zich bijvoorbeeld onzeker voelt over het opvoeden. Ook is het mogelijk dat wij helpen uw zelfvertrouwen te vergroten en/of uw sociale relaties/netwerk te versterken en meer structuur te krijgen. Wij kunnen u ook steun bieden bij het gebruikmaken van verschillende diensten, voorzieningen en regelingen. Deze ondersteuning is gratis.

Wat kun u verwachten?

  • een steuntje in de rug;
  • ondersteuning bij praktische zaken;
  • ondersteuning bij de opvoeding;
  • een luisterend oor;
  • en de mogelijkheid om contacten te leggen met andere ouders;

Hoe kun u ons bereiken?

Door de intern begeleider van school contact te laten opnemen met een van de coördinatoren.

U mag ons uiteraard ook rechtstreeks bellen, whatsappen, mailen met een vraag om ondersteuning:

Marion Wolbers                                                          Petra Tromp

06 54 98 58 92                                                             06 25 00 97 30

m.wolbers@stimenz.nl                                              p.tromp@stimenz.nl

Of met het Stimenz: 088 784 64 64 /home-start@stimenz.nl

www.stimenz.nl/home-start

Binnen enkele dagen wordt u teruggebeld door de desbetreffende coördinator voor een kennismakingsbezoek.