Interne vertrouwenspersonen

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u het idee heeft dat uw kind slachtoffer is van dubbelzinnigheden of handtastelijkheden door wie dan ook. De vertrouwenspersoon helpt u verder, bijvoorbeeld door het probleem van uw kind bespreekbaar te maken of u en uw kind verder te verwijzen.

De vertrouwenspersonen  van onze school zijn:

Monique Zuideveld mozuideveld@leerplein055.nl en
Seline De Meyer sdemeyer@leerplein055.nl