Interne vertrouwenspersonen

De school moet een veilige plek zijn voor ieder kind.  De juf of meester is normaal gesproken het eerste aanspreekpunt voor uw kind.

Mocht u of uw kind zich niet gehoord voelen bij de eigen juf of meester, dan kan zij/hij terecht bij een van de  vertrouwenspersonen van de school.

De vertrouwenspersonen  op onze school zijn:

Sietske Kok                   : skok@leerplein055.nl            (leerkracht  gr. 7A)

Seline de Meyer           : sdemeyer@leerplein055.nl   (leerkracht gr. 7B)