Interne vertrouwenspersonen

De school moet een veilige plek zijn voor ieder kind.  De juf of meester is normaal gesproken het eerste aanspreekpunt voor uw kind.  Mocht u of uw kind zich niet gehoord voelen bij de eigen juf of meester, dan kan zij/hij terecht bij een van de  vertrouwenspersonen van de school.

De vertrouwenspersoon helpt u verder, bijvoorbeeld door het probleem van uw kind bespreekbaar te maken of u en uw kind verder te verwijzen.

De vertrouwenspersonen  op onze school zijn:

Seline de Meyer           : sdemeyer@leerplein055.nl  (leerkracht gr. 6)

Lieke Rense-Vincent : lvincent@leerplein055.nl    (leerkracht  gr. 7)