Klokkenluidersregeling Leerplein055

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de klachtenregeling.
Een klokkenluider zet veel op het spel: zijn eigen positie, die van anderen en mogelijk die van de totale organisatie. Een klokkenluider meent immers dat sprake is van ernstige misstanden die niet volgens de reguliere procedures kunnen worden opgelost. Gebruik van de klokkenluidersregeling is dan ook alleen bedoeld als uiterst middel nadat eerst alle andere procedures zijn gevolgd, dan wel, om te billijken redenen, zijn genegeerd. Helder moet zijn dat de klokkenluidersregeling uitsluitend dient voor ernstige misstanden dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan. Een melding wordt altijd bekeken aan de hand van deze criteria.

Klokkenluidersregeling Leerplein055