groep 8 en het voortgezet onderwijs

Groep 8 krijgt  in april te maken met de eindtoets basisonderwijs van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. Wij geven echter vóór het maken van de toets al een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht schooljaren.
Het resultaat van de eindtoets heeft geen invloed op het advies. Mocht een kind de toets minder goed maken dan verwacht dan heeft dit geen invloed op het advies. Omgekeerd kan het advies aangepast worden als een kind de toets boven verwachting maakt,  maar in de meeste gevallen zal ons advies hetzelfde blijven.

Na groep 8 komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Voor de ouders en de kinderen van groep 8 wordt in de loop van het schooljaar een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U ontvangt hier o.a. via school informatie over.

Adviezen voortgezet onderwijs
Hier vindt u de adviezen van de laatste drie leerjaren, die zijn verstrekt aan de ouders van de schoolverlaters