Doorstoom naar het Voortgezet Onderwijs

De Cito eindtoets voor groep 8 gaat vanaf 2024 ‘doorstroomtoets’ heten. De doorstroomtoets wordt landelijk al in februari’24 afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Het definitieve advies voor het vervolgonderwijs volgt hierna.

De doorstroomtoets is bedoeld als hulpmiddel voor scholen om te komen tot het juiste advies voor het vervolgonderwijs. Het resultaat van de eindtoets is dan ook in de meeste gevallen niet doorslaggevend voor het advies voor vervolgonderwijs.

Ruim voor het maken van de doorstroomtoets krijgen de leerlingen al een goed onderbouwd advies voor het vervolgonderwijs op basis van hun schoolresultaten en leerhouding. Aan het eind van groep groep 7 krijgen onze leerlingen een voorlopig advies.

De uitstroom naar onze leerlingen het VO was afgelopen jaren als volgt:

Schooljaar: 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
             
lln. jaargang 8: 39 36 22 37 36 25
             
VWO 10 5 3 5 3 2
HAVO-VWO 5 8 2 2 2 6
HAVO 3 3 5 0 1 1
HAVO-VMBO TL 4 2 4 9 3 0
VMBO TL (MAVO) 6 5 3 2 7 6
VMBO TL / Kader 1 0 2 11 3 1
VMBO Kader 5 6 3 0 7 6
VMBO Kader/Basis 2 5 2 8 4 0
VMBO Basis 1 2 3 0 5 1
Praktijkschool 1 0 0 0 1 2