CITO eindtoets groep 8 en doorstoom naar het Voortgezet Onderwijs

In april wordt bij de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs van het CITO afgenomen. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot de juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Scholen geven echter al ruim vóór het maken van de CITO toets al een goed onderbouwd advies voor vervolgonderwijs.  Aan het eind van groep groep 7 krijgen de leerlingen al een voorlopig advies.

Het uiteindelijke advies is gebaseerd op de schoolresultaten en werkhouding van het kind in de voorafgaande schooljaren.

Het resultaat van de eindtoets is dan ook in de meeste gevallen niet doorslaggevend voor het advies voor vervolgonderwijs.  In het geval dat een kind de CITO eindtoets minder goed maakt dan op grond van ons reeds uitgebrachte schooladvies verwacht was,  zal ons advies hier niet meer door veranderen. Omgekeerd kan ons advies naar boven aangepast worden als een kind de toets significant boven verwachting maakt.

In verreweg de meeste gevallen zal de score van de leerling echter overeenkomen met datgene wat verwacht kan worden op grond van ons bestaande advies.

Doorstroom naar Voortgezet onderwijs vanuit de OBS De Eendracht

Schooljaar2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Aantal lln. groep 82634393630
Cito eindscore538,10527,40535,08536,72535,1
Gymnasium31200
Tweetalig VWO10100
VWO53751
HAVO-VWO15588
HAVO52335
HAVO- VMBO TL25423
VMBO TL05653
VBMO TL/Kader12102
VMBO Kader71562
VMBO Kader/Basis16254
VMBO Basis04122
VMBO LWWO00100
Praktijkschool00100