Doorstoom naar het Voortgezet Onderwijs

In april wordt bij de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs van het CITO afgenomen. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot de juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Scholen geven echter al ruim vóór het maken van de CITO toets al een goed onderbouwd advies voor vervolgonderwijs.  Aan het eind van groep groep 7 krijgen de leerlingen al een voorlopig advies.

Het uiteindelijke advies is gebaseerd op de schoolresultaten en werkhouding van het kind in de voorafgaande schooljaren.

Het resultaat van de eindtoets is dan ook in de meeste gevallen niet doorslaggevend voor het advies voor vervolgonderwijs.  In het geval dat een kind de CITO eindtoets minder goed maakt dan op grond van ons reeds uitgebrachte schooladvies verwacht was,  zal ons advies hier niet meer door veranderen. Omgekeerd kan ons advies naar boven aangepast worden als een kind de toets significant boven verwachting maakt.

In verreweg de meeste gevallen zal de score van de leerling echter overeenkomen met datgene wat verwacht kan worden op grond van ons bestaande advies.

Doorstroom naar Voortgezet onderwijs vanuit de OBS De Eendracht

Schooljaar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  2020-2021
Aantal leerlingen  jaargang 8 26 39 36 30 22 37
Gymnasium 3 2 0 0 0 0
Tweetalig VWO 1 1 0 0 1 0
VWO 5 7 5 1 2 5
HAVO-VWO 1 5 8 8 2 2
HAVO 5 3 3 5 0 0
HAVO- VMBO TL 2 4 2 3 4 9
VMBO TL 0 6 5 3 3 2
VBMO TL/Kader 1 1 0 2 2 11
VMBO Kader 7 5 6 2 3 0
VMBO Kader/Basis 1 2 5 4 2 8
VMBO Basis 0 1 2 2 3 0
VMBO LWWO 0 1 0 0 0 0
Praktijkschool 0 1 0 0 0 0