Doorstoom naar het Voortgezet Onderwijs

In april wordt bij de leerlingen van groep 8 de eindtoets basisonderwijs van het CITO afgenomen. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot de juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Ruim voor het maken van de CITO toets krijgen de leerlingen al een goed onderbouwd advies voor het vervolgonderwijs op basis van hun schoolresultaten en leerhouding. Aan het eind van groep groep 7 krijgen onze leerlingen een voorlopig advies.

Het resultaat van de eindtoets is dan ook in de meeste gevallen niet doorslaggevend voor het advies voor vervolgonderwijs.  In het geval dat een kind de CITO eindtoets minder goed maakt dan op grond van ons reeds uitgebrachte schooladvies verwacht was,  zal ons advies hier niet meer door veranderen. Omgekeerd kan het advies naar boven aangepast worden als een kind de toets significant boven verwachting maakt.

In de meeste gevallen zal de score op de CITO eindtoets overeenkomen met datgene wat verwacht kan worden op grond van ons bestaande advies.

Doorstroom naar Voortgezet Onderwijs

Schooljaar: 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
lln. jaargang 8: 39 36 30 22 37 36
VWO 10 5 1 3 5 3
HAVO-VWO 5 8 8 2 2 3
HAVO 3 3 5 5 0 2
HAVO-VMBO TL 4 2 3 4 9 3
VMBO TL (MAVO) 6 5 3 3 2 7
VMBO TL / Kader 1 0 2 2 11 3
VMBO Kader 5 6 2 3 0 5
VMBO Kader/Basis 2 5 4 2 8 4
VMBO Basis 1 2 2 3 0 5
Praktijkschool 1 0 0 0 0 1